GÜMÜŞHANE AYAZMALARI

İzmir’den doğasever bir grup arkadaş.                 

Müşerref,Neşe, Ülker,Oya,Sacide,

Naciye,Hatice hanımlar…                       

ve Mustafa, Mümtaz, Abbas ve                           

Kamuran beyler

Gümüşhane yollarındayız yaz sonu.

Gümüşhane tam bir doğa cenneti.

Kültür beşiği Gümüşhane.

DOKAP ve Gümüşhane gönüllüleri el atmış.

Her yön sarı ve kahverengi levhalarla rotalar.

Neredeyse her köşe antik yerleşim!                       

DOKAP, Basın, Turizm ve

Yerel idarecileri kutlarım.

SANTA AYAZMASI

Dumanlı bir bir günündeydi Santa.

Santa yerleşkesine vardığımızda

Ilk göze çarpan gerçekten

harap olmuş kiliseler,

şapeller ve okul binaları.

Adı üstünde Santa Harabeleri.

Bir yapı daha dikkat çekici.

Santa Ayazması.

Kilise avlusuna sırtını dayamış.

Kemer yapılı, büyükçe bir yapı.

Yapının alın kısmında

Muhtemelen kitabesi vardı,

Şimdi görünürde yok.

Kemer yapının içinde çeşme,

Buz gibi şırıl şırıl akan su.

Bu sulardan kimler

kana kana içti şifa niyetine.

Kimler gelip geçti.

Kimler ayazmadan

Testilerine su doldurdu.

İstanbul’da ve Anadolu’nun

bazı yörelerinde ayazmalar…         

Dilimizde ayazma

kutsal su anlamında.           

kökeni Rumcadan.

Hagias ve Ma yani

Kutsal su manasında.

Kutsal su alanı bir kuyu,

bir pınar olabilir.

İlk çağlardan beri su kaynakları

su perileri ile ilişkilendirilmiştir.

Pınarlar, akarsular

Anadolu’da ziyaret mekanlarıdır.

Rum Ortodokslarının

yaşadığı bölgeler Gümüşhane.

Rumlar pınarları bir aziz ve

azizenin himayesine adanır genellikle.

Halk inancında aziz ve azizelerin

himayesindeki kutsal sulardan içenlerin

insanlara mucizeler sağladığı inanılırdı.

Suyu şifalı olduğuna inanılan

Ayazmalara ziyaretçi akını vardır.

Yalnız Hristiyanlar değil

müslümanlar da…

Ayazma suyundan

bazı dertlerine şifa umulur.

Santa Ayazması korunmalı,

Suları gürül gürül akmalı.

Su hayatımızın şifasıdır.