Bu yıl, 29 Ekim çok özel.

Cumhuriyetimizin 100.yaş günü.

Cumhuriyetimiz 100 yaşında.

Hava kadar değerli,

ekmek kadar mukaddes ve

su kadar aziz Cumhuriyet.

Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Cumhuriyet çok zor şartlarla,

Kurtuluş savaşı sonrası kuruldu.

Cunhuriyet fikri hür,

vicdanı hür yaşama hakkı tanıdı.

Atatürk, Cumhuriyet için;

İleri görüşlülükle Türk milletinin

karakterine ve adetlerine

en uygun olan idare,

cumhuriyet idaresidir.”

diyerek işe başlamıştır.

Aynı şekilde;

“Cumhuriyet, demokratik idarenin

tam ve mükemmel bir ifadesidir.

Bu rejim, halkın gelişimini ve

yükselişini sağlayan, onlardan esirlik,

soysuzluk, dalkavukluk hislerini

uzaklaştıran bir yoldur.”

Gençlere ve bizlere de

sorumluluk yüklemiştir.

“Gençler cesaretimizi takviye ve

idame eden sizlersiniz.

Siz, almakta olduğunuz terbiye ve

irfan ile insanlık ve medeniyetin,

vatan sevgisini, fikir hürriyetinin

kıymetli timsali olacaksınız.

Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz.

Cumhuriyeti biz kurduk,

onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

demiştir.

Atatürk’ün söylediği ve

asla unutmamamız gereken

şu sözleri: “ Benim naçiz vücudum

bir gün elbet toprak olacaktır.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti

ilelebet payidar kalacaktır.”

Cumhuriyetimiz 100 yaşında.

Yaşasın Cumhuriyet!