Batman günleri 80-90’ lı yıllar.

Batman ovası mercimek ve

buğday ambarıydı.

Şimdilerde ise dağ taş Antep fıstığı.

Batman Çağdaş haber yapmış.

Batmanlılar Antep fıstığı tarımında ustalaşmış,

Bu yıl verim de iyi olacakmış.

Tarımsal üretim yalnızca

beslenmeyi sağlamak için temel değil,

aynı zamanda ailelerin de

ana gelir kaynağıdır.

Tarımsal ürünlerdeki artışlar,

kıtlığın ve açlığın sona erdirilmesi için önemli.

Yeterli yiyeceğe sahip olmak

temel insan ihtiyaçlarından biridir.

Açlık ya da daha resmi olarak yetersiz beslenme,

aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için

gereken enerjiden daha az

yemek yemek olarak tanımlanır.

Dünyanın birçok ülkesinde

beslenme çeşitliliği de artı.

Bir zamanlar tarımsal ürünlerin çoğunluğunu

tahıllar, kökler ve

diğer temel ürünler oluşturuyordu.

Bu baklagillere, meyvelere, sebzelere,

kuruyemişlere, tohumlara ve

diğer gıdalara doğru genişledi.

Bir de ekonomik ve

sosyal kalkınmanın da anahtarı.

Dünyadaki işgücünün

yaklaşık dörtte biri tarımda çalışıyor.

Düşük-orta gelirli birçok ülkede

çoğunluk çiftçilik yapıyor.

Esas gelir kaynağı olarak tarıma güveniyor.

Ülkeler zenginleştikçe, insanlar sanayi ve

hizmet sektörlerinde istihdama yöneldikçe

tarımda çalışan nüfusun payı azalma eğilimindedir.

Bu günlerde çiftçiler arasında bile

gelir ve verimlilik seviyelerinde

çok büyük farklılıklar var.

Tarihsel olarak gıda üretimi

her yerde yerelleşmişti.

Çiftçiler aileleri veya sülaleri için

gıda üretiyorlardı.

Gıda ticaretinin yaygınlaştığı dönemlerde bile

çoğunlukla iç pazarlarla sınırlıydı.

Şimdi ise artık büyük miktarlarda

gıdanın uluslararası ticareti yapılıyor.

Bu nedenle yerel ürünler de

ticari ürünlere bir kayış var.

Batman’daki Antep fıstığı dönüşümü gibi.

Ne var ki ;

Tarımın önemli bir çevresel etkileri vardır. 

En önemlisi çok miktarda tatlı su ihtiyacı.

Su sıkıntısı çeken bölgelerde önemli bir sorun.

Dünyadaki yaşanabilir toprakların yarısı

tarım için kullanılıyor.

Bir zamanlar ormanlarla kaplı olan

dünyanın büyük bir kısmı 

artık tarım için kullanılıyor.

Bu doğal yaşam alanı kaybı,

dünyadaki  biyoçeşitliliğin

azalmasının temel nedeni.

Tarım arazisi kullanımını azaltırsak ve

doğal arazilerin yenilenmesine

izin verirsek yaban hayatı belki

yeniden canlanabilir.

Doğal çevreyi korumak herkesin sorumluluğu.