1980-90’lı Yıllarda Batman ovası mercimek ve buğday ambarıydı.

Şimdilerde ise dağ taş; Antep fıstığı.

Geçenlerde Batman Çağdaş, katma değeri yüksek olan ürünlerden fıstığı, sürmanşete taşımıştı.

Batmanlılar, Antep fıstığı tarımında ustalaşmış, bu yıl verim de iyi olacakmış.

Tarımsal üretim yalnızca beslenmeyi sağlamak için temel değil, aynı zamanda ailelerin de ana gelir kaynağıdır.

Tarımsal ürünlerdeki artışlar, kıtlığın ve açlığın sona erdirilmesi için önemli.

Yeterli yiyeceğe sahip olmak temel insan ihtiyaçlarından biridir.

Açlık ya da daha resmi olarak yetersiz beslenme, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gereken enerjiden daha az yemek olarak tanımlanır.

Dünyanın birçok ülkesinde beslenme çeşitliliği de artı.

Bir zamanlar tarımsal ürünlerin çoğunluğunu tahıllar, kökler ve diğer temel ürünler oluşturuyordu.

Bu baklagillere, meyvelere, sebzelere, kuruyemişlere, tohumlara ve diğer gıdalara doğru genişledi.

Bir de ekonomik ve sosyal kalkınmanın da anahtarı.

Dünyadaki işgücünün yaklaşık dörtte biri tarımda çalışıyor.

Düşük-orta gelirli birçok ülkede çoğunluk çiftçilik yapıyor.

Esas gelir kaynağı olarak tarıma güveniyor.

Ülkeler zenginleştikçe, insanlar sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdama yöneldikçe tarımda çalışan nüfusun payı azalma eğilimindedir.

Bu günlerde çiftçiler arasında bile gelir ve verimlilik seviyelerinde çok büyük farklılıklar var.

Tarihsel olarak gıda üretimi her yerde yerelleşmişti.

Çiftçiler aileleri veya sülaleri için gıda üretiyorlardı.

Gıda ticaretinin yaygınlaştığı dönemlerde bile çoğunlukla iç pazarlarla sınırlıydı.

Şimdi ise artık büyük miktarlarda gıdanın uluslararası ticareti yapılıyor.

Bu nedenle yerel ürünler de ticari ürünlere bir kayış var.

Batman’daki Antep fıstığı dönüşümü gibi.

Ne var ki ; Tarımın önemli bir çevresel etkileri vardır.

En önemlisi çok miktarda tatlı su ihtiyacı.

Su sıkıntısı çeken bölgelerde önemli bir sorun.

Dünyadaki yaşanabilir toprakların yarısı tarım için kullanılıyor.

Bir zamanlar ormanlarla kaplı olan dünyanın büyük bir kısmı artık tarım için kullanılıyor.

Bu doğal yaşam alanı kaybı, dünyadaki ‘biyoçeşitliliğin’ azalmasının temel nedeni.

Tarım arazisi kullanımını azaltırsak ve doğal arazilerin yenilenmesine izin verirsek yaban hayatı belki yeniden canlanabilir.

Doğal çevreyi korumak herkesin sorumluluğu…