Bahar aylarında ekinler

tam başağa durmuşken

dolu mahsulü yaktı.

Çiftçi büyük zararda.

Batman Çağdaş

manşet haber yaptı.

Şu var ki;

İklim dünyayı değiştirir,

Dünya da iklimi.

Ama her ikisini birden değiştiren de

İnsanoğlu değil mi?

2024 yılının dünya çapında

En büyük çevre felaketleri inanılmaz.

Baharda dolu yağması alışılmış değil.

İklim değişikliği ve

çevrenin kötüleşmesinde

pek çok faktör etkili.

En önemlilerinden biri

Fosil yakıt kaynaklı küresel ısınma.

Dünyanın ateşini yükseltiyor.

İklim krizi, fırtınaların ve

Kasırgaların, sıcak hava dalgaları ile

su baskınları gibi diğer hava olayları

geçmiş yıllara göre çok daha yoğun ve

sık görüleceği bildirilmektedir.

İklimi değiştiren faktörlerden biri de

ormansızlaşma.

Dünyada her yıl tarım alanı açmak ve

hayvan çiftliği hayvan yetiştirmek,

kağıt üretmek için her yıl

milyonlarca hektar ağaç kesilmektedir.

Ormanlar kıymetlidir.

Hem havayı temizlerler hem de

toprağın elimizden kayıp gitmesini

yani erozyonu önlerler.

Tarım dönümlerce toprağı kaplarken

tarımla ilişkili başka bir sorun da

vahşi sulama sistemidir.

Tatlı su kaynakları

uygun şekilde kullanılmazsa

sıkıntıların arkası kaçınılmaz gözüküyor.

Bu durun da gıda ve

su güvenliğini tehlikeye atıyor.

Çünkü bir yandan artan sıcaklıklar ve

sürdürülemez tarım uygulamaları

su ve gıda güvensizliği konusunda

risk oluşturuyor.

Çevresel faktörler olarak;

Plastik atık kirliliğinden,

hızlı moda ve tekstil atıkları,

aşırı avlanma ve

biyoçeşitlilik kaybı ve

gıda israfından söz etmiyorum bile.

Gelecekleri felaketlere karşı

şimdiden önlem alınmazsa

yaşam her zaman

risk altında olacaktır.

Sürdürülebilir bir dünya için

el ele verme zamanı.