Batman Çağdaş

pek çok festivali haberleştiriyor.

Gerçüş’ün üzüm festivali,

Sason’un çilek festivali,

Hasan Keyf’te su sporları festivali

sadece bazıları.

Oysa Batman’ın dağları

taşlarıfıstık bahçesi.

N eden bir de fıstık festivali olmasın?

Festivali kutlamak önemlidir,

Tıpkı dini ve milli bayramlar gibi.

En çok Hint festivalleri ve

Latin Amerika festivallerinin ünü yaygın.

FESTİVALDE HAYAT VAR

Festivaller kutlanmalı.

Çünkü;

Bu bir sosyal toplanma ve

kaynaşma vesilesidir.

Katılanları kültürleri ile buluşturan

bir milli bayram havası ve ruhu aşılar.

Hatta öyle ki

uzakta yaşayan arkadaşlarımız ve

akrabalarımızla bir araya gelmemiz için

bir fırsat sağlar.

En önemlisi de festivaller şüphesiz

Bir an için olsa bile mutlu olmamıza,

endişelerimizi unutmamıza,

tek düze bir hayat döngümüzden

sıyrılmamız için bir fırsattır.

Çünkü festivaller eğlencelidir.

ŞİMDİ FESTİVAL ZAMANI

Festivallerin çoğu mevsimsel döngülerde

Baharda ve güzde kutlanır çoğu kez.

Tabii kış festivalleri de vardır.

Kışın sona erdiğini ve

evrenin yeniden canlanacağını

müjdeleyen bahar şenlikleri.

Hasat sonu için sonbahar şenlikleri.

Evet festivalleri severim.

Festivaller yerel ekonomiyi canlandırabilir.

Turist ve ziyaretçi çekerler,

bu da harcamaların artmasına ve

istihdam yaratılmasına yol açabilir.

Festivaller geleneklerin korunmasına yardımcı olabilir.

Bu sayede insanların kültürlerini ve

miraslarını gelecek nesillere

aktarmalarının bir yoludur.

FESTİVAL, FESTİVAL AMA...

Festivallerin dezavantajları da vardır.

Her şey güllük gülistanlık olmayabilir.

Bazı festivallerde havayı kirleten ve

büyük miktarda biyolojik olarak

parçalanamayan atık oluşturan

havai fişeklerin yakılması gibi

çevreye zarar verebilecek

faaliyetler içerir.

Festivallere genellikle

çok sayıda insan akın eder.

Bu da yoğun trafiğe ve

hareket kısıtlılığına neden olabilir.

Festivallerin kutlanması sırasında

hijyenik olmayan sokak gıdalarının

tüketilmesinden kaynaklanan

gıda zehirlenmesi veya

aşırı kalabalık nedeniyle

hastalıkların yayılması gibi

sağlık tehlikelerine de yol açabilir.

Festivaller bireyler için,

özellikle de ekonomik durumu

iyi olmayanlar için pahalı olabilir;

çünkü genellikle yeni kıyafetler,

hediyeler ve diğer temel eşyaların

satın alınmasını gerektirir.

Bazı festivaller, farklı inanç ve

kültürlere sahip olanlar gibi

toplumun tüm üyelerini

kapsayıcı olmayabilir,

bu da dışlanma ve

ayrımcılık duygularına yol açabilir.

BATMAN FESTİVALLE ŞENLENMELİ

Batman kadim bir bölgedir.

Başta Hasankeyf tarihi çok eskidir.

Topraklatı bereketlidir.

Her çeşit ürünün yetişmesi için

İklim çok müsaittir.

İnsanları da çalışkan,

iyi kalpli ve miafirperverdir.

Festivallerle kültürler kaynaşmalı,

dostluklar pekişmeli,

ekonomi canlanmalı,

sevgi ve barış ruhu

herkesi kucaklamalıdır.

Öyleyse Batman festivalleri

yaygınlaşmalı ve gelenekselleşmeli.