Batman Çağdaş’da sık sık manşette.

Batman’ın dör bir yanı park,

yeşil alanlarla bezeli.

Bu arada minik çevreciler,

Fatih ilk okulu öğrencilerini kutlarım.

Batma’nın bütün parklarını

okul öğretmenleri Ebru Durak,

Hatice Akın Demir,Mustafa Ekin ve

Hasan Argunağa nezdindeki

proje ve girişim takdire şayan.

Tabii konumuz; Temiz, sağlıklı ve

yaşanabilir şehir için

kamusal alanları artırılması hareketi.

Aynı zamanda çevresel

kentsel yenileme projelerine  örnek.

 ‘Park Hareketi’ biraz da

doğa içinde bir yaşam özlemi.

Çevrede siteler halinde yapılan

yeşillikler içindeki banliyölerle

aynı amaç güdülmektedir.

Batman daha ilçe halindeyken

ilk Park hareketi başlamıştı.

kent merkezlerinde geniş bulvar ve

caddeler açıldı.

Bunların ilki Turgut Özal Bulvarıydı.

Bu dönemdeki yenileme projeleri,

hem çevrenin hem de

trafiğin iyileştirilmesini sağlamıştır.

Şimdiki zamanlarda

“Yavaş şehir” kavramı gündem de ama

Son zamanlarda  Batman

‘Güzel Kent Hareketi’ ile gelişmiş;

yeni yeni geniş bulvar ve

caddeler açılmış.

Kent merkezleri yenilenmiş ve

eksenler kaymıştır.

Eski dönemlerde

Cumhuriyet meydanına açılan

birinci ve ikinci caddeler şehrin kalbiydi.

Son yıllardaki hızlı göç hareketleri ve

sosyal nedenler kent yaşamını etkilemektedir.

Kentlerdeki fiziksel ve

toplumsal bozulmaya karşı

en önemli müdahale biçimlerinden biri de

kentsel yenileme.

Mesela İluh bölgesi şimdi

kentsel dönüşüm alanı.

Bölgede yıkımlara kazma vurulmuş

yıkılan alanlara modern planlama ve

tasarım ilkeleriyle geliştirilmek hedeflenmiştir.

Yani kısacası Batman

yeniden yapılanma sürecine girmiştir.

Park hareketi ile birlikte

temiz, sağlıklı ve yaşanabilir

kentlerin geliştirilmesi amacıyla

kamusal alanları artırmayı amaçlayan

kentsel yenileme projeleri

Batman’da hayata geçmektedir.

Ancak ulaşım sistemleri ne kadar sağlıklı?

Esnek ulaşım sistemleri ve

özel araç sahipliliği hızla artmaktadır.

Araba ulaşımının kullanılması ile

Batman yatay eksende gelişmektedir.

Batman çevresi banliyö yerleşimlerle dolmakta.

Batman beşiri neredeyse birleşecek…

Kentlerin merkezleri ise boşalmakta.

Bir karşı kentleşme süreci denebilir.

Oysa olması gereken ise;

 ‘sürdürülebilir kent” ve

bölgeler’in geliştirilmesini

hedefleyen projeler.

Tarihi ve kültürel miras ile

ekonomik gelişme arasındaki

bağ önemsenmeli.

Bu biraz da ‘kentsel koruma’

gerektiren durum.

Bu bağlamda tarihi merkezlerin canlandırılması,

tarihi değeri olan sanayi ve

ticaret alanlarının canlandırılması ve

küçük ve orta büyüklükteki

tarihi kentlerin ( Hasankeyf, Gerçüş..)

korunması yönünde projeler geliştirilmeli.

Sürdürülebilir bir kent için

Kentsel dönüşüm veya

yeniden yapılandırma projeleri

mekânsal fiziksel planlamanın ötesinde

sağlık, çocuk bakımı, eğitim,

sanat ve kültür gibi

strateji çerçevesinin bir parçası olmalı.

Yani sosyal-ekonomik-çevresel boyutlar

bütüncül bir yaklaşımla birleştirilmeli.

Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir

Batman için değer.