Adı: Kadın cinayeti.

Kadınların kadın oldukları için

öldürülmesi ne korkunç!

Yakın arkadaş (partner) şiddeti

dünya çapında en yaygın biçim. 

Ve genellikle

kadın cinayetleriyle sonuçlanabilir. 

Şiddetin boyutunu bilebilmek

kolay değil.

Hayatını kadına yönelik

şiddeti önlemeye ve

kadınları ve kız çocuklarını

korumaya adayanlar  da var.

Kadın cinayetleri, farkındalığın ve

belki de mevzuat eksikliğinin

bir sonucu olarak

çözülmesi zor bir sorun. 

Mevzuatın eksikliği,

toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin

belirli türlerinin

suç sayılmamasından da

kaynaklanmaktadır. 

Yargı ve güvenlik sistemleri,

durumu ciddiye almadıkları,

özel bir mesele olarak görmedikleri veya

korumaya almaları zorlaştırdıkları zaman

kadınlar yüzüstü kalıyor. 

Sonuç olarak, toplumsal duyarlılık,

kolluk ve adli destek yetersiz olur,

Güvenlik kalkanı uygulanmaz ise

pek çok kadın ve kız çocuğu

tehlikeli durumlarla yüz yüze kalır. 

Kadına yönelik şiddet

gündeme dahi gelmez.