Dünya Sağlık Örgütü uyardı;

13-15 yaş arası çocuklar,

tüm dünyada yetişkinlere göre

daha yüksek oranlarda

e-sigara kullanıyor.

E-sigara kullanım oranları

gençler arasında son yıllarda

iki-üç katına çıkmış.

Sosyal medyada e-sigara içeriğine

kısa süreli maruz kalmak bile

bu ürünleri kullanma niyetini artırıyor.

E-sigaraya karşı daha olumlu

tutumlarla ilişkilendirilebilir.

Araştırmalar sürekli olarak

e-sigara kullanan gençlerin

ilerleyen yaşlarda

sigara kullanma olasılığının

neredeyse üç kat daha fazla

olduğunu gösteriyor.

NE YAPMALI?

Milli koşullar ışığında,

e-sigara kullanımını önlemek ve

nikotin bağımlılığıyla mücadele etmek için

tütün kontrolüne kapsamlı

bir yaklaşımın yanı sıra

acil önlemler alınması gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün

önerileri doğrultusunda yapılabilecekler;

E-sigara satışını yasaklayan ülkelerde,

yasağın uygulanmasını güçlendirmek ve

halk sağlığı müdahalelerini desteklemek ve

güçlü yaptırımı sağlamak amacıyla izleme ve

gözetime devam etmek; ve

Ülkelerin tüketici ürünleri olarak

e-sigaraların ticarileştirilmesine

(satışı, ithalatı, dağıtımı ve üretimi)

izin verdiği dikkate alınırsa;

 e-sigaraların azaltılmasına yönelik

güçlü düzenlemelerin sağlanması

tüm aromaların yasaklanması,

nikotinin konsantrasyonunun ve

kalitesinin sınırlandırılması ve

vergilendirilmesi dahil olmak üzere

bunların çekiciliği ve topluma zararları

konusunda yaptırımlar ve

farkındalık oluşturulmalıdır.

SAĞLIĞIMA DOKUNMA

Tütün endüstrisi sağlığa zarar vermekten

kâr elde ediyor ve e-sigara gibi yeni ürünleri,

sağlık politikalarına karşı

lobi yapmak üzere hükümetlerle birlikte

politika oluşturma masasında

yer almak için kullanıyor.

Tütün endüstrisi, bu ürünlerin zararı azalttığını

iddia eden sahte kanıtları finanse ediyor ve

teşvik ediyor, aynı zamanda bu ürünleri

çocuklara ve sigara içmeyenlere

yoğun bir şekilde tanıtıyor ve

milyarlarca sigara satmaya devam ediyor.

E-sigaranın çocuklar ve

ergenler tarafından kullanıldığına ve

sağlığa zararlarına ilişkin

giderek artan kanıtlara dayanarak,

e-sigara alımını önlemek için güçlü ve

kararlı eylemlere ihtiyaç vardır.

Hep bir ağızdan;

sağlığımız için

tütüne hayır!