Yüksek tansiyon veya

Hipertansiyon dediğimiz şey,

kanın atardamar duvarlarına karşı kuvvetinin

sürekli olarak çok yüksek olduğu bir durumdur.

Tedavi edilmediği takdirde

çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Hipertansiyon, kalp krizi (enfarktüsü) ve

felç gibi kalp dmar hastalıklar için

önemli bir risk faktörüdür.

Zamanla atardamar duvarlarında artan basınç,

kan damarlarına zarar verebilir,

bu da plakların oluşmasına yol açarak

kalbi veya beyni besleyen atardamarlarda

tıkanmalara neden olabilir.

Yüksek kan basıncının neden olduğu

kalpteki artan iş yükü,

sonunda kalp kasının kalınlaşmasına yol açabilir.

Bu, kalbin etkili bir şekilde

kan pompalama yeteneğini bozarak

kalp yetmezliğine yol açabilir.

Yüksek tansiyon böbreklerdeki

küçük kan damarlarına zarar vererek

böbreklerin kandaki atıkları ve

aşırı sıvıları süzme yeteneklerini etkileyebilir.

Kalıcı yüksek tansiyon,

kronik böbrek hastalığının

önde gelen nedenidir ve

sonunda böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Yüksek tansiyon gözlerdeki

kan damarlarına zarar verir.

Tansiyona bağlı göz dipi

hastalığına yol açabilir.

Bu, görme sorunlarına neden olabilir ve

ciddi vakalarda körlüğe giden bir yoldur.

Kalıcı yüksek tansiyon,

atardamarlarının duvarlarını zayıflatabilir,

bu da onları anevrizma gelişimine

daha yatkın hale getirebilir.

Anevrizma, atardamarın duvarındaki

bir çıkıntıdır ve yırtılırsa

yaşamı tehdit eden iç kanamaya yol açabilir.

Tansiyon kontrol edilebilir bir hastalıktır.

Tansiyonunu kontrol altında tut ki

hayata bağlan.