Yerel seçimler yaklaşıyor.

Başkanlara çok iş düşüyor.

Mesela yaşlılar ve huzurevleri.

Adayların bu konularda

muhakkak bir stratejik planları olmalı.

Huzurevine maddi gücü yetmeyen ve

ailesi olmayan yaşlılar

zor koşullarla karşı karşıya kalabiliyor. 

Bazı durumlarda devlet yardımlarından

- veya

toplum temelli destek hizmetlerinden

yararlanmaya hak kazanabilirler. 

Bu hizmetler, destekli barınma,

evde bakım ki

bazı büyük şehirlerde

beyaz masa adıyla bilinen uygulama

veya günlük yaşam faaliyetlerinde

yardımı içerebilir. 

Ayrıca, ihtiyaç sahibi yaşlı bireylere

destek ve kaynak sağlayan

kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve

hayır kurumları da bulunmaktadır. 

Savunmasız yaşlı yetişkinlerin

ihtiyaç duydukları bakım ve

desteği almasını sağlamak için

yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının 

birlikte çalışması önemlidir. 

Bu durumda olan birini tanıyorsanız,

sosyal hizmetlerden,

beyaz masa veya bu işle ilgili kuruluşlardan

yardım istemek faydalı olabilir.

Şayet bakımevi veya huzurevinin ücretini

karşılayamayacak ve

ailesi olmayan yaşlılar

başınıza geleceğini

kesin olarak biliyorsanız

bir insanın yapabileceği en iyi şey,

yaşlılık kaçınılmazlığına

şimdiden hazırlanmaktır.

Acı ve katı gerçek şu ki,

eğer size yardım edecek kimse yoksa ve

hazırlık yapmak için

çok uzun süre beklediyseniz ve

artık yardım alamayacak kadar

hasta veya fakirseniz,

ne yazık ki talihsiz cevap

muhtemelen yokluktan dolayı

yalnız öleceğinizdir.

Onun için yerel yönetimlerce

yaşlılara ve

kimsesizlere yeterli barınma,

yiyecek veya tıbbi bakım sağlanması

son derce önemlidir.

Biliyoruz ki;

Türkiye’de başta bu iş için

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma Kurumu var.

Pek çok konuda ihtiyaç sahiplerini gözeten.

Yaşlı ve ihtiyacı olanlara da yaşlı aylığı bağlanıyor.

İllerde ve ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve

Dayanışma Vakfı müdürlükleri var.

Yine özel şirketler tarafından işletilen

yaşlı bakımevleri ve rehabilitasyon merkezleri var.

Yaşlılara hizmet sosyal devletin bir göstergesidir.

Yaşlıların hayatları huzur içinde olmalı.