Torunlarla tatildeyiz.

Biri anaokuluna,

diğeri ilkokul bire başladı.

Okul dönüşü her ikisi de evde.

Büyük torun küçüğe vuruyor.

Küçükte altta kalmıyor karşılık veriyor.

Neredeyse her gün böyle.

Oyuncak paylaşamama zorbalıkları.

Torun sevgisi olmasa zor.

Şimdi ne yapacağımı şaşırdım.

Kimi cezalandırmalı,

kime oh olmuş demeli?

Bazı kişler farklı davranıyor.

Bir an için aklınızdan geçse bile

“Dayak cennetten çıkmıştır”

savını unut gitsin.

Çocuklarla bile olsa

aile içindeki çatışmaları

yapıcı ve adil bir şekilde

ele almak çok önemlidir. 

Durumu anlamakla

işe başlamak en iyi yol

Çatışmanın ardındaki nedenleri anlamak için

açık iletişim önemli. 

Her iki çocuğun da

yargılanma korkusu olmadan

kendilerini ifade edebilecekleri

güvenli bir ortam yaratmalı.

ÇATIŞMA ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL

Çocuklarımıza çatışma çözümünü öğretebiliriz.

Empati (kendini başkasının yerine koyma)

denilen yaklaşım, bir anlayıştır.

Birbirlerinin duygularını ve

bakış açılarını anlamalarına

yardımcı olmak meselesi.

Empati, çatışmaları çözmede ve

daha güçlü ilişkiler kurmada çok önemlidir.

ŞEFKAT

İkinci konu ise; çocuklara duygularını ve

hayal kırıklıklarını fiziksel eylemlere

başvurmak yerine sözlü olarak

ifade etmeyi öğretebiliriz.

Aile değerleri de önemli.

Şiddeti caydıran ve anlayışı teşvik eden

aile değerlerini açıkça iletin. 

Birbirinize saygılı davranmanın

önemini vurgulamalı.

Aile içinde fiziksel eylemlere başvurmanın

olumsuz sonuçlarını açıklamalı.

ROBOT ÇOCUK OLMAZ

Bazı kişiler çocukları disiplin altına almayı

gürültü-patırtı etmemelerini,

sessiz sedasız bir köşede oturmalarını ister.

Disiplin ve adaletin de bir ölçüsü olmalı

Disiplin önemli olsa da tutarlı olmalıdır. 

Adilliği sağlamak için

her iki çocuk açısından sonuçları

tekrar tekrar gözden geçirilmeli.

Çatışmalar barışçıl bir şekilde çözüldüğünde

ödüller ve övgü yoluyla

olumlu davranışları teşvik etmeliyiz.

En zor şeylerden biri de

Kardeşler arası bağlama

faaliyetlerini teşvik etmek.

Kardeşler arasındaki olumlu etkileşimi

teşvik eden faaliyetleri planlamak

daha güçlü bağların ve

anlayışın kurulmasına yardımcı olur.

TATLI DİL…

Aile büyükleri sevgiyi ve

desteği eksik etmemeli.

Her iki çocuğa da, çatışmalara rağmen

sevildiklerini ve desteklendiklerini hatırlatın. 

Çatışmaların anlayış ve iletişim yoluyla

çözülebileceği fikrini güçlendirin.

Unutmayın, aile içindeki anlaşmazlıkların çözümü

sabır ve sürekli çaba gerektiren

devam eden bir süreçtir. 

Çocuklara rehberlik sağlayarak,

çatışma çözme becerilerini öğreterek ve

destekleyici bir aile ortamı sağlayarak

kardeşler arasında daha sağlıklı ilişkiler

kurulmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Çocuklar geleceğimizdir.