Geldiklerinde bir cümlenin

Tekil özneleriydi

Gittiklerinde cümlelerin

En çoğul özneleri oldular

Üzüldü geride kalanlar

Gidenler ise hüzünlü

    

   İluh kabuğunu kırıp gözünü Batman’a açtığında, köy yerindeki sıcak ilişkileri taşıdı Batman’ın orta yerine.

   İluh, çekirdeğinde kendi halinde yaşayan bir köyken Petrolün bulunmasıyla çatlattı kabuğunu, klasik rafineri kurulduğunda ise kırdı kabuğunu ve yayıldı.

   İluh, çevre illlerden ilk gelenlerle kurduğu ilişki şekli, kendi yaşadığı atmosfer nasılsa öyle bir ilişki ağını yarattı. İluh köydü ve ve köyde ilikliler çok sıcak, çok somut ve çok dostcadır. İluh’a gelenler bir anda gelmedi, kısa aralıklarla geldiler. Her yeni gelen, büyüyen İluh’ta var olan ilişkiyi gözlemleyerek kanıksadı. Sonra bir nehir saflığında akan sosyal yaşama hiç sorgulamadan akıntıya saldılar kendilerini. Sakince akan akıntıda etrafı seyre daldılar, ardından, kendilerinin bile nasıl olduğunu bilmeden ait hissettiler kendilerini Batman’a. Hiç kimse bu aidiyet duygusunun nasıl oluştuğunu sormadı ya da sorma gereği duymadı. Çünkü insan mutlu oduğu yeri sever ve o çevrede sevildikçe bir parçası olur oranın.

   Batman’ı diğer şehirlerden ayıran en önemli özelliği bence, üzerinde asılı olan ve tüm farklılkları o dost atmosferin içinde görünmez kılmasıdır. O yüzden herkes, o dost atmosferin yaydığı renkleri, sıcaklığı ve hoş kokuyu hemencecik içselleştirerek, orada doğmamış olsalar da  kendileri oraya ait hissettiler.

   Batman’da sosyal ilişkiler sahicidir, merttir ve sıcaktır. Gelenler en sıcak duyguyla karşılanır, gidenler sevdiklerini, bir parçalarını orada bırakmş gibi hüzünle ayrılırlar.

   Batman hiçbir yere benzemez, geleni güller ve karanfillerle değil, sıcak bir bakışla karşılar, o bakış yayar en güzel insanı duyguyu gelenin yüreğine ve o ilk bakışın yaydığı enerjiyle çalışır, arkadaşlar edinir, dostluklar kurar, bir iken çoğul olur. O yüzdendir ki giden herkes içide bir boşluk hisseder.

   Batman’da sosyal ilişki hiçbir zaman soyut olmadı, çok büyümüş olmasına rağmen, hep canlı, mert ve çok iyi bir ilişki hüküm sürdü ve herkes Batman’da kendini güvende hissedip, yaşadıkları atmosfere aynı şekilde katkılar yaptı ve bügünkü Batman oldu.