Hep düşünmüşümdür

Japonya ataerkil bir toplum mu diye!

Eğitimini Japonya’da tamamlamış

Rehberimiz Armağan Hanımın anlattığına göre

Japonlar bir alem.

Okuyunca siz de şaşıracaksınız.

1.Japon çalışanlar,

gerçekte ne kadar kazandıklarını

eşlerinden saklamak için maaşlarını

nakit olarak almayı tercih edebiliyor.

2.Japon maaşlıların gizli hesapları veya

"hesokuri"leri vardır; bu hesaplar,

gece kulübü faaliyetleri için bir zula veya

nakit paradır, tıpkı eşlerinin acil durumlar için

biraz para biriktirmesi gibi.

YUVAYI YAPAN DİŞİ KUŞ

Ev bütçesi açısından

kararları evin kadını genellikle veriyor.

Kocaların aylık maaşlarını eşlerine

teslim etmeleri bekleniyor ve

kendilerine bir “harçlık” veriliyor.

Paranın sarf malzemelerine,

mobilyalara, aletlere ve

çocukların eğitimine

nasıl harcanacağına ilişkin kararlar

büyük ölçüde kadınlar tarafından veriliyor.

Japon maaşlılar maaşlarını

eşlerine teslim ederler etmesine de

genellikle eşlerinden

yalnızca aylık harçlık alırlar - "kozukai".

Şu anki ortalama 30.000 JPY'dir;

bu, iş yerindeki günlük öğle yemeği ve

küçük harcamalar için yeterlidir.

Burada da yuvayı yapan dişi kuş örneği

Japonya’da çalışma hayatı zorludur.

Japon işçiler eğer ofisten patrondan veya

büro şefinden daha erken ayrılırlarsa

eğilip özür diliyorlar.

"OsakiniShitsureishimasu" veya

"Erken ayrıldığım için

kabalık ediyorum" diyorlar.

Japon şirketleri en düşük yönetim seviyesindeki

kadın çalışana sahip,

genellikle %1 civarında!

Elbette kadınlar geleneksel Japon şirketlerinin

cam tavanını kırmayı zor buldular.

Ancak giderek daha fazla genç kadın

meseleyi kendi ellerine alıyor ve

kendi şirketlerini kuruyor.

Çünkü Japonya'da kadınlar

erkek akranlarından

daha iyi eğitim alma eğilimindedir.

Japon kadın ofis çalışanlarına

ofis hanımları veya kısaca "OL" denir.

Japonya hakkındaki en popüler

yabancı yanılgılardan biri,

Japon kadınlarının uysal ve

itaatkâr olduğudur.

Japonya'nın erkek egemen

bir kültür olduğu imajı

batılı görüşlere nüfuz ediyor.