Küp şeklindeydi kutu

Diktörgen bir kapağı

Çizgi şeklinde bir boşluğu vardı

Saklambaç oynar gibi

Gider gizlenirdik odacığa

Katlardık ikiye

 koyardık zarfa

bize geri gelecek

mührümüzün olduğu sayfayı

çıkardık gizlendiğimiz yerden

Bırakırdık ince çizgili olan boşluğa

Kaderimizi.

                Seçimlerin neler getirip, neler götürdüğünü yazmayacağım. Seçimlerin bir oy verme işleminden ibaret olmadığını belirtmekle yetinip Batman’ın eski seçimlerini anlatmaya çalışacağım.

                Genelde ülke, özelde Batman’da seçimler, herkesin kendini güvende hissederek, demokratik hakkını kullandığı bir kazanımdır. Seçimlerin tarihsel sürecine baktığımızda; Antik Yunan’ın şehir devletlerinde, Jeton benzeri taşları Kleroterian adı verilen çok delikli taşların içerisine atarak, Antik Roma’da ise dış tarafı balmumumuyla kaplı tahtaya yazıp sandığa atılarak irade beyanı yapılırdı.

Nufus artışları, sosyal yaşamın çeşitlenmesi ve insanların bilinçlenmesiyle birlikte iradenin kaybolmaması için her şeyin kayıt altına alınması gerektiği anlaşıldı. Yaşam ve nufus karmaşıklaştıkça seçimlerle ilgili de yeni yeni düzenlemeler yapılageldi.

Önceleri, ülke genelinde sadece seçim sonuçlarına ilgi duyuluyordu genellikle. Çok uzun yıllar bu böyle devam etti. Ta ki seçimlerin sadece bir sonuçtan ibaret olmadığını anlayıncaya kadar. Tabii ki o zamanlar da heyecanlar yaşanıyor ve herkes tarafını tuttuğu parti ve adayın kazanması için çalışıyordu.

Seçim süreçlerinde yaşanan heyecan;  halkın seçimlerin önemini kavradığı oranda, çalışmalara aktif olarak katılmasıyla her geçen yılla birlikte arttı. Seçimlere ilginin artması halk arasında heyecanı da arttırdı. Oy vermekle görevini yerine getirdiklerini düşünen halk, oylamanın kendi kaderlerini de belirleyen bir işlem olduğunun da farkına vardı. Bu durum hâliyle siyasete ilgiyi arttırarak bilinçli seçmeni yarattı.

Batman’da seçimler nasıldı? Daha önceleri seçim denildiğinde, aile büyüğünün sempati duyduğu bir parti ya da bir adayı desteklemesiyle diğer aile fertleri de sorgusuz sulasız oyunu o parti veya o aday için kullanırdı. Tabii ki o zamanki aday profillerine baktığımızda feodal beylerin ve şeyhlerin siyasetteki etkisinin gücü biliniyordu. Zaten böylesine bir gücü ve desteği elinde bulundurmayan adayın kazanma şansı yoktu. O yüzden özellikle nufuzlu kişiler siyasetin etkin simalarıydı.

1977 yılına kadar gençlerin siyasete ilgisi aile büyüklerinin kontrolündeydi genellikle, ama 1977 yılı seçimlerinin Batman için bir milat olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, çünkü gençler ilk kez aile büyüklerinin gösterdiği siyasi çizgiden ayrılmıştı. Kendi kararlarını vererek ailelerinden bağımsız olarak seçimlerde hem sempati duyduğu adayı destekleme hem de aktif olarak çalışmalara katılmıştı. Bu yönüyle bakıldığında 1977 ve sonraki seçimler Batman’ın önceki seçimlere kıyasla çok farklı sonuçları olmuştu ve o yıldan sonra hiçbir seçim olağan seyrinde ilerlemedi.

Batman’da seçimler arada bir kesintiye uğrasa da her zaman centilmence bir yarışın olduğunu söyleyebiliriz. 14 mayıs 2023 Seçim süreci Batman’a yaraşır bir nezaketle devam etmesi hepimiz için büyük bir mutluluk olacaktır.

Tüm adaylara başarılar diliyorum.