Türkiye’de seçimler

 14 Mayıs 2023.

Herkes seçim ve

geçim konuşuyor.

Partilerden ve

adaylardan

vaatler, vaatler…

Haydi Türkiye seçime!

DEMOKRASİ İNDEKSİ

Ya dünyada demokrasinin halleri?

Ekonomist Dergisi Zeka birimi

Dünya demokrasi indeksi

raporu yayınladı.

Rapora göre;

Dünyadaki ülkelerin

Demokrasi durumu

pek iç acıcı değil.

dünya nüfusunun

yalnızca %8'i

tam anlamıyla işleyen

bir demokrasi içinde yaşıyor.

Norveç,

Yeni Zelanda,

İzlanda,

İsveç ve

Filandiya ilk beşte.

insanların %37'si

bir tür “kusurlu demokrasi” içinde.

dünyanın %55'i

hiç demokrasi içinde yaşamıyor.

Dünyadaki savaşlar ve

kısıtlamalar,

uzun süreli COVID-19 tedbirleri ve

başka olaylar,

son yıllarda

ülke demokrasi puanlarında

düşüşe neden olmuş.

DEMOKRASİNİN ÖLÇÜMÜ

Demokrasi ölçer

beş temel kategori ve

pek çok göstergeye  göre

puanı hesaplar.

Temel kategoriler;

1.Seçim süreci ve çoğulculuk

2.Politik kültür

3.Siyasi katılım

4.Hükümetin işleyişi

5.Sivil özgürlükler çerçevesinde.

Her biri için 1-10 arasında puanlama.

Puanlara göre demokrasi sınıflaması

1.Tam demokrasiler,

2. Kusurlu demokrasiler,

3. karma(melez) rejimler ve

4. Otoriter rejimler.

Kaynak;

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/