Kovid pandemisi ilk değil.

Son da olmayacak.

Virüsler çevrede ve

hayatımızda hep var.

Var olmaya devam edecek.

Bazıları hastalandıracak hep.

Kovid pandemisi herkese ders verdi.

Medyada bilgi bombardımana tutuldu.

Hem hastalık hem de aşılar hakkında

yanlış bilgi patlamasına maruz da kalındı.

Belirsizlik ortamı oluştu.

Yeni karşılaştığımız Kovid ile

belirsizlik elbet kaçınılmazdı.

Bilimsel veriler de yeniydi.

Ne var ki bu durum kamuoyunun

bilinçli karar almasını zorlaştırdı.

Herkes kendilerini ve ailelerini

nasıl koruyabileceklerine dair

internet ortamındaki sağlık bilgilerine

ulaşmaya çalıştı.

Ama ne kadar güvenilir ve seçiciydik.

Bütün mesele bu idi.

İNFODEMİ

Herkesin öğrendiği terim: İnfodemi.

Bilgi fazlalığı demek aslında.

Bilgilerin bazıları doğru, bazıları ise değil.

Bilgi fazlalığı bilgi kirliliği ile de seyretti.

İnsanların ihtiyaç duyduklarında

güvenilir kaynaklar ve

güvenilir rehberlik bulmaları zorlaştı.

Bilgi kirliliği aynı zamanda

sağlık otoretilerine de

güvensizliğe yol açtı.

Pek çok insanın halk sağlığı konusundaki

düşüncelerini etkiledi.

İnfodemi bir salgını şiddetlendirebilir

veya uzatabilir.

Sosyal medya ve internet kullanımı yaygın.

Bu nedenle bilgi ülke içinde ve

tüm dünyada da hızla yayılabilmektedir.

Gerçek bilim,

yaygın olan bilgi miktarı bakımından

pastanın en küçük kısmıdır.

Titiz ,seçici ve güvenilir bilgiyi temsil eden

bilgi de pastasının en tepesinde tasvir edilir.

Sosyal medya, halk tarafından üretilen ve

büyütülen en büyük pasta parçası ise

neredeyse hiç süzgeçten geçmemiş

ve kontrolsüz bilgidir.

Yani yanlış bilgilendirme ya da

Dezenformasyon denilen şey.

DEZENFORMASYON

Yanlış bilgilendirme,

insanların bir konu hakkındaki bilgisi

açık kanıtlar ve uzman görüşü ile

desteklenmediği durum denilebilir.

Yanlış yönlendirme niyetinden bağımsız olarak

toplumda yayılan yanlış bilgidir.

Doğru ya da yanlış olan ne varsa

yeni bilimsel verilerle ve

uzmanlar arasındaki görüşbirliği ile değiştirilebilir.

Öte yandan dezenformasyon

kasten aldatmak amacıyla

yanlış bilgidir aynı zamanda.

İnfodemi salt salgını değil,

aşılar ve aşılanma üzerinde çok etkili oldu.

İnfedemiyi kim,nasıl yönetebilecek?

Bunun için infodeminin

sağlık üzerindeki etkisini azaltmak için

risk ve kanıta dayalı verileri analiz etmekle başlar.

Ayrıca; Toplumda mutabakat sağlanamayan

konuları tespit etmek önemli.

Toplumdaki risk algısı ve anlayışı ile

sağlık uzman/otorite tavsiyesini teşvik etmeli.

Yanlış bilgilendirme konusunda

toplumsal sağlık okur yazarlık ile

dayanıklılık esas.

İnsanları dezenformasyon konusunda

harekete geçirmek ve

harekete geçmeleri için desteklemek,

güçlendirmek önemli bir konu.

Bilgi güçtür.

Sağlıklı olmak  da herkesin hakkı.