Kadına yönelik şiddet bildirimleri,

buz dağının görünen kısmı kadar.

Ya altta kalan kısım,

Devasa!

Birleşmiş Milletler 2022 raporuna göre;

Raporda sunulan rakamlar

 endişe verici derecede

yüksek olsa da

buzdağının görünen kısmı. 

Çok fazla kadın cinayeti kurbanı

hâlâ sayılmadı:

2021'de kadın ve

kız çocuklarına yönelik

yaklaşık on kasıtlı cinayetten dördü için,

ceza adaleti kayıt ve

soruşturma uygulamalarındaki

ulusal farklılıklar nedeniyle

bunların cinsiyete dayalı

cinayetler olduğunu

tespit edecek yeterli bilgi yok.

Bu nedenle; Kadın cinayetleri

kadın cinayeti olarak etiketlenmeli.

Şu bir gerçek;

dünyanın farklı ülkelerinde

küresel bir cinsiyet eşitsizliği söz konusu.

Ya ataerkillik ortamları.

Kadın, sağına soluna bile bakamayabilir.

Böyle yaşanılan ortamlar

sanki yetkilendirilmiş gibi

gücün kötüye kullanılması

duygusunu beraberinde taşır.

Maalesef böyle güçler

kadına yönelik şiddeti

durdurmaktan alıkoyar.

Şiddetten hiçbir ülke muaf değil.

Şiddet, her yerde,

her kültürde, ortamda,

toplulukta kadınları ve

kız çocuklarını etkiliyor.

Şiddetten arınmış bir dünya ve

yaşam mücadelesi

salt kadınlara ait değil.

Toplumda, evlerimizde,

hayatımızda ve insanlar arasında

eylem planı olmalı.

Şiddete kimse katlanmak zorunda değil.

Hep beraber buna dur demek zorundayız.

Kadınlar güvende değilse,

Hiç KİMSE GÜVENDE DEĞİLDİR!