Mart sonu, seçim günü.

Başkan adayları

nasıl bir Batman hayal etmeli?

İşte benim hayalim;

İKLİM DOSTU KENTSEL DÖNÜŞÜM

Batman’da son zamanlarda gündem

İluh bölgesi kentsel dönüşüm.

Küresel iklim değişikliği yıllarındayız.

Gittikçe kendini gösteren

iklim değişikliği tezahürleri.

İluh deresi sel baskınları.

Yağış rejiminde ve

yağış şiddetinde değişimler.

Ani bastıran şiddetli yağmur,

artansel ve taşkın riski.

Halkın sağlığı üzerindeki

olumsuz etkileri.

Can ve mal kaybı.

Belki de klim değişikliğinin

en önemli sonuçları.

Bu nedenle şehir içi derelerini

su yataklarının  ve

çevresinin

doğa temelli tasarlanması

 “İklim Dostu Kentsel Dönüşüm” için

bir başlangıç olabilir.

DEPREMLER VE KENT DİRENÇLİLİĞİ

Son depremlerde yaşadık.

Depremler afete dönüşmeden atlatılmalı.

Japonya bu işin piri.

Memleketimizde ise

fay hattına bile bina yapılıyor.

O nedenle doğal afet tehlikesi ile

yerleşime uygunluk  yeri

iyi değerlendirilmeli.

Deprem yeterlilik algısı bina odaklı.

Bina sağlam mı?

Oysa yerleşim yerleri yönüyle de

kentsel dirençlilik hedeflenmeli.

Fay ve faya yakın alanlar dikkate alınmalı.

Depremlerde yalnız yapı kusurları değil,

plan kararlarındaki yanlışlar da

yaşanan felaketin boyutlarını artırır.

O nedenle zemin etüdleri

olmazsa olmaz!

GAYRIMENKUL RANTI

Son Japonya seyhatinde

öğrendiğm iki şey:

araba ve ev yatırım aracı değil.

Oysa Türkiye’de başta araba ve

gayrimenkül-ev-

tam bir yatırım aracı durumunda.

Kentsel dönüşümler,

tüm hızıyla süren

inşaat sektörünün dinamosu.

Üstelik teşvikle.

Ve geçmiş dönemdeki

imar barışı projeleri

ve imar afları ile

gayrimenkül tam bir

yatırım aracına dönüşmüştür.

Bunun sonucunda artmış nüfuslu ve

yapı yoğun yerleşim alanları genişlemesi.

Ya  sosyal alanlar ve  altyapı?

Bu durumda afete dirençli kentten

bahsedilebilir mi?

BARINMA HAKKI

Elbette insanların

barınma sorunu

sıkıntı yaratıyor.

Eski dönemlerde

emekli maşı ikramiyesi ile alınabilen

evler,arabalar şimdi rüyalarda.

Özellikle büyük şehirlerde

barınma sorunu

kiralar da düşünüldüğünde

can yakıcı.

Uygulanan projeler daha çok

barınma ihtiyacını karşılamaktan çok

konutun bir yatırım aracına dönüştürülmesidir.

Bu nedenle barınma konusunun çözümü

Belki de sosyal konut benzeri projeler.

Çevre, Şehircilik ve

İklim Değişikliği Bakanlığınca

Yerel yönetimlerle birlikte

daha yaşanabilir bir kent ortamı

projeleri geliştirilse ne iyi olur.