Modern tıp öncesi ömür kısa

hayat geçici idi.

Her yanımız hastalık ve

görünmeyen tehlikeler.

Bir zamanlar hekim sayısı yetersiz,

dağılım dengesiz…

Modern zamanlarda

tıp mesleğe dönüştü.

Hekimlik…

Hekimlik sayesinde insanların

hayat kalitesi arttı,

bilimsel gelişmelerle ve

tıbbi teknoloji ile ömürler uzadı.

Tıp alanındaki teknolojik yenilik ve

gelişmelere rağmen

hekimlerin toplumdaki yeri  ve

önemi vazgeçilmez.

Çünkü Hekim hayat kurtarandır.

Bazı durumlarda, bir hekim

yaşamla ölüm arasındaki fark demek.

En iyi bilenler belki de

Kazazedeler ve savaş alanında

yaralanan askerler.

Çünkü hayatları cerrahların müdahelesi ve

becerilerine bağlı. 

Kritik yaralanmalara maruz kalan kişilerin,

tedavisinin gecikmesi

yalnızca ölüm anlamına gelebileceğini

herkes bilir.

İNSANİ İŞLER FEDAİSİ

Hekimler insanlık namına yapılan işlerin erbabıdır.

Hekimler toplumun iyiliği için çalışmalar yürütürler. 

Tansiyon, şeker, ve kanser gibi sağlık sorunlarıyla ilgili

mücadele grupları ile hekimler farkındalık için çalışıyor.

Hekimler, afet mağdurlarına bakım sağlamaktan,

tıbbi personelin eğitimine kadar

çeşitli görevlerde gönüllüdür.

Salgın hastalıklar meydana geldiğinde

Hekimlerin verdiği bilgiler

salgının kontrol altına alınmasına

yardımcı olabilir. 

Ayrıca halkı, kötü hijyen ve

riskli davranışlar gibi hastalığı yayan

faktörler konusunda uyararak

hastalığın yayılmasını da kontrol ederler. 

Hekimler ayrıca hastalıklara

yeni tedaviler bulmak için

araştırmacılarla birlikte çalışırlar.

ÖMÜRE ÖMÜR KATAN

Hekimler hayat beklentisinin artmasından ve

toplumdaki refahın iyileştirilmesinden sorumludur. 

Kanser gibi hastalıklardan kurtulan insanlar

genellikle hayatta kalmalarını,

tedavileri için becerileri ve özverileri

hayati önem taşıyan hekimlere borçludur. 

Modern tıp teknolojisi hekimlerin

bakımıyla birleştiğinde

ölümcül hastalık teşhisi konan kişilere

daha uzun yaşama umudu verebilir.

Elbette her hekimin rolleri ve

sorumlulukları uzmanlık alanına bağlıdır. 

Mesela bir cerrahın işi

psikiyatristinkinden çok farklıdır.

O nedenle hekimler

toplumun hayat ağacıdır.