Amerika Birleşik Devletleri 

1.Seçim süreci ve çoğulculuk: 9.17

2.Politik kültür:6.43

3.Siyasi katılım:8.89

4.Hükümetin işleyişi:6.25

5.Sivil özgürlükler:8.53

ORTALAMA :7.85/10

Puanı almış.

Sonuç mu?

Amerika Kusurlu Demokrasi ülke.

Kusurlu demokrasi deyince;

Bu ülkelerin de özgür ve

adil seçimleri vardır.

Sorunlar olsa bile

(medya özgürlüğü ihlalleri gibi)

temel sivil özgürlüklere

saygı duyulur.

Bununla birlikte,

yönetişimdeki sorunlar,

az gelişmiş bir siyasi kültür ve

düşük siyasi katılım seviyeleri de

dahil olmak üzere

demokrasinin diğer yönlerinde

önemli zayıflıklara

sahip olduğu kabul edilir.

DÜNYANIN DEMOKRASİ HALLERİ

Şimdi de raporun analizine göre

dünyadaki demokrasiye bakalım.

AMERİKA

Amerika kusurlu demokrasi ülkesi.

Amerika Kıtasında

yalnızca üç ülkede

tam demokrasisi.

İlk sırada Kanada. Puanı: 8.88

Sonra  Kosta Rika ve Uruguay.

El Salvador ve Haiti ise

en düşük puanlı.

Yüksek suç oranları ve

yozlaşmış yönetim ile ilişkili.

OTORİTER AFRİKA

Afrika'daki tek tam demokrasi

küçük ada ülkesi Mauritius.

Genel olarak Afrika’da

demokrasi yok.

Kıtanın 54 ülkesinden

yalnızca beşinin

bir tür demokrasi sıralamasında

yer aldığı en düşük puanlı bölge.

Mesela Tunus’un puanı düştü.

Çünkü Başkan parlamentoyu feshetti.

Maalesef melez bir demokrasiye dönüştü.

 

Kaynak;

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/