*Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2023 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 6 bin TL olarak açıkladı. Geçen yıl dönüm başına 5 bin 600 TL başfiyatla ürününü teslim eden Batmanlı mısır üreticisi, bakın  yeni fiyat için ne diyor; “Yüzü güldürecek en düşük rakam 8 bin 500 TL olmalıydı. Beklediğimizin altında bir rakam, bizi hayal kırıklığına uğrattı...”

*Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan da mısır üreticisinin günlerdir umutlu bir bekleyiş içinde olduğunu söylüyordu ve ekliyordu: “Bir dekar mısırın çiftçiye maliyeti yaklaşık 8.500 TL. Bir dekarlık alanda 1 ton 400 kilogram civarında ürün elde ediliyor. Bir tonun üzerindeki rakam çiftçiye kar olarak kalıyor. Yeni başfiyatın revize edilmesi gerekiyor…”

“ÜRETİCİNİN UMUTLU BEKLEYİŞİ VARDI”

TMO, 2023 sezonu mısır alım fiyatını ton başına 6 bin TL olarak açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerin mısırlarının tamamının alınacağını belirttiği açıklamada özetle şu bilgilere yer verilmiş:
“TMO, üreticilerimizin işyerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir. Randevular 23 Ağustos 2023 tarihinden sonra alınabilecek olup alımlara TMO işyerlerinde 24.08.2023’ten itibaren, lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28.08.2023’ten itibaren başlanacaktır. TMO işyerlerinde, Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır. Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.”

TMO’nun ton başına 6 bin TL başfiyat verdiği mısır üreticisinin umduğu fiyatı bulamadığını söyleyen Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan’ı dinliyoruz.

Doğan, mısır üreticisini sorunlarını anlatıyor:

“Çiftçi, toprağa bıraktığı parayı alamıyor. Geçen yıl 5.600 TL mısırda başfiyat alan üretici, bu yıl açıklanan 6000 TL fiyat karşısında hayal kırıklığına uğradı. Günümüzde ürün fiyatlarının arttığı bir dönemde 6000 liralık başfiyat üreticinin masraflarını bile karşılamayacaktır. Bir dekarlık alanda elde edilen ürün miktarı 1 ton 400 kilogram civarında. Ürünün bir tonu masrafa gider, kalan 300 ila 400 kilogram arasındaki ürün ise çiftçiye kar olarak kalır.”

Doğan’ın anlattığına göre eğer fiyat ‘revize’ edilmezse üretici mısır da kazanmayacak.

“FİYAT REVİZE EDİLMELİ…”

Ziraat Odası Genel Sekreteri Ebubekir Doğan, mısıra verilen fiyatın mutlaka revize edilmesinin gerektiğini söylüyor:

“Yeni fiyat en azından 7.500 TL olarak revize edilmeli.”

Batman Ovası’nda bu yıl 75 bin dönüme ‘mısır’ ekilmiş.

Beklenilen rekolte ise yaklaşık 90 bin ton.

Son yıllarda Batman Ovası’nın üçte biri mısır.

Oysa, yıllar öncesinde mısır alanlarının yerine ekilen ‘Beyaz Altın’ pamuktu.

Pamuk bir dönemler, yöre çiftçisi için ‘katma değeri yüksek’ ürünlerden biriydi.

Batman Çiftçisi, artık daha iyi gelir getiren ‘Mısır’a yöneldi.

Bir de fıstığa.

Özellikle Mısır, Batman Ovası’nı çok yordu.

Batman Ovasındaki o güzelim verimli topraklar artık ‘mısır’a teslim oldu.

Çok kazanç getirdiği gerekçesiyle çiftçinin yöneldiği bu ürün, şimdi de yüz güldürecek fiyat’tan uzak.

Bereketli ürün mısırdan sonra önümüzdeki ay da ‘Fıstık’ta ‘umutlu bekleyiş’ olacak.

Mısır üreticisi umduğu fiyatı almadı.

Batman Ovası’nda kendini gösteren ‘Bereketli Fıstık’ta sancılı bekleyiş dönemi başladı.

Sağlıkla kalın…