*6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma yol açtığı yerleşim merkezlerinin ortak özelliği ovalarda,  verimli tarım arazilerinde kurulmuş olmasaydı. Batman’ın yeni yerleşim bölgesi ilan edilen ve çok katlı yapıların inşa edildiği bölgede ağır hasarlı bina yoktu…

*Keşke 1955 yılında Batman Rafinerisi kurulduğunda, ‘bu ovayı koruyabilseydik’ diyoruz. Batman 2’nci deprem kuşağında bir şehir. Ne yazık ki, şehrin tamamı merkezi bir ova üzerine kurulmuş. Bu nedenle çok bloklu yapılara müsait olmayan bir şehirdir Batman…

OVALAR ÜZERİNE KURULAN ŞEHİRLER SIKINTILI
Adıyaman ve Hatay, ovalar üzerinde kurulan şehir merkezleri yerle bir oldu 6 Şubat depreminde.

Bizim şehrimizde ne yazık ki 2’nci deprem bölhgesinde.

Ülkenin ilk rafinerisi Maymuniye boğazından Batman ovasına taşınınca o güzelim ova da beton yığınına dönüştü.

Yıllar önce buraya konuk olan yer bilimcileri, şehrin sağlam zeminli bölge Batı Raman Dağı’na kayması için öneride bulundular.

Ancak kimse bu önerilere aldırış etmedi.

Aradan geçen 60 yılda Batman Rafinerisi’ne komşu olan 3 mahalle sayısı 45’e çıktı.

Batman’ın çekirdeği olan İluh Deresi çevresindeki eski yapılar yenilenmeden yeni yerleşim için Gültepe ve Tilmerç’e doğru yönelim başlamıştı.

ARTIK VERİMLİ ARAZİLER KORUNMALI

Eski yerleşim alanlarında kentsel dönüşüm projesi hayata geçirilmedi.

Eski semtlerde inşaat alanı kalmayınca müteahhitler, daha çok yeni alanlara yöneldiler.

Gültepe ve Tilmreç bölgesindeki verimli tarım araziler, son yıllarda çok bloklu yapılarla dolmaya başladı. 

Ovada imarın ne demek olduğunu, 6 Şubat’ta bir kez daha gördükten sonra, imar için tercih edilmesi gereken yerin Batı Raman Bölgesinin olduğunu anladık…

Hep söylüyoruz, yazıyoruz:

Bölgede toplu konut için yeni alanlar planlanmalı.

Bakın, TOKİ’nin yeni konut alanlarını yaydığı Batı Raman çevresindeki yapılarda bir sıkıntı yok.

BİNALAR, DEPREME DAYANIKLI OLSUN

Mesele sadece Batman meselesi değil.

Batman bir bütün olarak konuşmalı, geleceğini akıllıca planlamalıyız.

Batman nüfus son yıllarda hızla artıyor.

Şunu hiçbir zaman unutmamak gerek.

Yeni OSB’ler kurmak demek, yeni konut alanları demek.

Hep birlikte bu şehrin geleceğini hazırlamak lazım.

Aklımızı başımıza alalım ve ovalarımıza, tarım arazilerimize sahip çıkalım.

Bir sonraki depremin ardından gelecek kuşağın, bu şehrin geleceğine iyi hazırladılar diyorsak; kendimize gelelim ve depreme dayanıklı bir şehir kuralım.

Yeter ki binaları deprem dayanıklı, olsun Batman’ın…