Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya ili Tavşanlı ilçesi sınırlarında ve Sicil: 36111 nolu ruhsat sahası içindeki koordinatları belirlenen alandaki yaklaşık 52 milyon ton kömür rödövans usulü ile ihale edilecek.

İhale, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde 23 Şubat 2024 günü saat 10:00’da,  birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

İsteklilerin tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 23 Şubat 2024 günü saat 10:00’a kadar Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve Arşiv Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Muhabir: CEMAL GÜLER