Ufuk Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  gereğince  öngörülen  koşulları  sağlamış  olmak  şartı  ile (Aylık  ve  diğer  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olmak  üzere)  daimi statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların Birim/Bölüm belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus   cüzdanı   fotokopisi,   1   adet   fotoğraf,   özgeçmişleri,   öğrenim   belgeleri   ve   lisans   not ortalamasını  gösterir  belge,  ALES  ve  YDS  belgelerinin  fotokopileri  ile  birlikte  ilanın  Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile Rektörlük Personel Müdürlüğüne  (Ufuk  Üniversitesi  Personel  Müdürlüğü  İncek  Şehit  Savcı  Mehmet  Selim  Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) teslim edilecektir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: NEZAHAT SUMBÜL