Mersin Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8. maddesi uyarınca 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Başvurular, http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde yer alan duyuruda bulunan başvuru formunun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle talep edilen belgelerle birlikte Mersin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılabilir.

Başvurusu geçerli kabul edilen adaylara sınav takviminde belirtilen yer ve tarihte yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı sınav gerçekleştirilecek.


Mersin Üniversitesinin personel alımı ilanına ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: BİK.GOV.TR