Başvuru işlemleri, 15 - 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden online olarak  yapılacak. Şahsen  ve posta ile yapılan  başvurular hakkında işlem yürütülmeyecek.

Elektronik  ortamda  eklenen  belgeler  incelendikten  sonra,  KPSS puan  sıralaması  esas alınarak   atanmaya   hak   kazanan   asıl   ve   yedeklerin   listesi   http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecek. 

Ankara Üniversitesinin personel alımı ilanına ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: www.ilan.gov.tr