Ufuk Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Ufuk  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör, Doçent, Dr.Dr.Öğr.Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını  belirtir  bir  dilekçe  ekinde,  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım Doçent,Dr.Öğr.Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: NEZAHAT SUMBÜL