SAĞLIKÇILARDAN AÇIKLAMA
SES Batman Şubesi ve Tabip Odası, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortak basın açıklaması düzenledi. Toplu iş sözleşmeleri öncesi taleplerine dikkat çeken sağlık çalışanları, 13 maddelik ‘temel’ isteklerini sıraladı. Açıklamayı okuyan SES Şube Başkanı Deniz Topkan: “1 Ağustos SES’imizin kuruluş yıldönümü. Bugün üyelerimiz ile sağlık ve sağlık sosyal hizmet emekçileri ile birlikte eğlenceli kutlamalar yapmak isterdik. Ancak eğlenmek yerine bizlere yine mücadele düşüyor. Bu nedenle de bugün iş bırakıp iş yerleri önünde, alanlarda, meydanlarda SES’imizi yükseltiyoruz. Mücadeleyi büyütmek ve taleplerimizi bir kez daha dile getirmek için alanlardayız” dedi.

SAĞLIKÇILARIN TALEPLERİ
Topkan, taleplerini şöyle sıraladı: “- Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz.  - Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın, -Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın -Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler “sağlık hizmetleri sınıfı”na alınsın -- Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin, - Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması için “şiddet üreten sağlık sistemi” değişsin. Halk ve emekçiler yararına yeni bir sağlık sisteminin inşası için işkolu emekçileri ve halkın örgütlü yapılarının, hizmetin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma mercilerinde yer alacağı mekanizmalar oluşturulsun. - Sağlık ve sosyal hizmetler alanında OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdam edilerek, sözleşmeli tüm çalışanlar 657 4/a kapsamına alınsın - Kamu sağlık hizmeti verilen ASM’lerde her türlü giderler devlet tarafından karşılansın, - Covid-19 gibi meslekle ilgili hastalıklar, illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı sayılsın, - Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın - Muayene, tedavide ve ilaçta hiçbir ad altında; katkı, katılım payı, ilave ücret alınmasın. Sağlık hizmetleri ücretsiz olsun.” (Abdurrahman Erin)