Diyetisyen Samet Polat, diyetisyenliğin bireylerin sağlığını korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla beslenme biliminin prensiplerine dayalı beslenme planları oluşturan ve besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun kullanımını sağlayan bir meslek dalı olduğunu ifade etti.
“Gerekli planlamalar yapılıyor”
Diyetisyelerin aynı zamanda, besin öğeleri, besin ve beslenme ile ilgili sağlık sorunlarını araştırarak çözüm yolları bulduğunu ifade eden Diyetisyen Samet Polat, “Besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ile diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı planlayan, eğitim veren, eğitim programlarını planlayan, uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır. Diyetisyenin temel görevi, insanların sağlıklarını korumaları veya bozulan sağlık durumu mevcut ise sağlıklarını geri kazanmalarına yardım etmek amacıyla besin gereksinimlerini planlamaktır. Ayrıca SHM’de yer alan diyetisyenlerimiz tarafından; Başta kronik hastalıklardan diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon (yüksek tansiyon) vb. tanısı olan vatandaşlar olmak üzere tüm topluma yönelik beslenme tedavisi, danışmanlık ve izleme hizmetleri verilir.” diye konuştu.

Kaynak: İHA