Programa katılan BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, katılımcılara kariyer hayatından bahsetti ve eğitimin kariyer hayatı için büyük önem taşıdığını söyledi. Eğitimde Batman Stratejik Araştırmalar Merkezi uzman akademisyenleri Doç. Dr. Murat Cihangir, “Medya ve Dış Politika” başlıklı sunumu gerçekleştirdi. Cihangir, medyanın dış politikadaki rolünü ve küresel bağlamda medyanın değişen rolünü analiz etti. Eğitimin ikinci kısmında ise Doç. Dr. Mücahit Çayın, “Dijital Kültür ve Yeni Zorluklar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Çayın, dijital çağın getirdiği fırsatlar ve tehditler hakkında bilgi verdi. 

Muhabir: CEMAL GÜLER