Dokuz Eylül Üniversitesi birimlerine  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri  ve  09.11.2018  tarihli Resmî  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru başlangıç tarihi                        : 25.12.2023
Son başvuru tarihi                                  : 09.01.2024
Ön değerlendirme açıklama tarihi         : 17.01.2024
Giriş sınavı tarihi                                   : 22.01.2024
Sonuç açıklama tarihi                            : 25.01.2024
Sonuçların açıklanacağı internet sitesi  : www.deu.edu.tr

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Editör: ZİNET GÜLER