Arı ürünleri analizi ve araştırması alanında bir referans niteliği taşıyan konferans, dünya genelinden akademisyenler ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. 4 gün boyunca devam eden konferansta; propolis, polen, bal, bal analiz metotları, kalıntılar, duyusal analizler, coğrafi ve botanik orijin, arı ürünlerinde güvenilirlik gibi pek çok oturumda, alanında uzman kişilerce arı ürünleri alanındaki en güncel araştırmalar paylaşıldı.
BEE’O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, sempozyumun önemli oturumlarından biri olan "Arı Ürünlerinde Güvenilirlik" başlıklı panelde “Propolisin Standardizasyonu” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda, ulusal alanda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde ve uluslararası alanda ise Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) liderliğinde devam eden standart belirleme çalışmalarına da değinen Samancı, dünya genelinde 23 ülkede, 178 propolis örneğinin incelendiği bir araştırmanın sonuçlarını raporladı. Samancı, “2021-2024 yılları arasında 23 farklı ülkeden toplanan 178 propolis örneklerinin incelendiği araştırmada, 102 örneğin hiç propolis içermediği, 34 propolis örneğinin yüzde 10’un altında propolis içerdiği, 23 propolis örneğinin yüzde 10 ila yüzde 30 arasında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca örneklerin yüzde 57'sinde propolis miktarının etikette belirtilmediği tespit edilmiştir. Bu veriler göstermektedir ki, dünya pazarında yapılan propolis sahteciliği, tüketiciyi yanıltmaktadır. Bu nedenle propolisin standardizasyonu; hem tüketicilerin yüksek kaliteli ve güvenilir ürünlere erişimini sağlamak amacıyla hem de büyük firmaların tüketiciyi yanıltmayacak şekilde üretim yapmalarının sağlanması ve daha sıkı bir şekilde denetlenmesi adına çok önemlidir. Hem ulusal hem de uluslararası standartların geliştirmesi konusunda toplantılarda yer alarak bu çalışmaların yürütülmesine katkıda bulunmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Arı varsa hayat var" dedi.

Kaynak: İHA