*Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Veysel Kartal, 8 aylık süreçte TPAO’da yaşanan yönetimsel sorunların, petrol emekçilerine negatif yansıdığını söyledi ve ekledi; “Bu sorunlar çalışma barışını zedeler bir hal almıştır.”

“ÜCRETLER DÜZELTİLMELİ”

Petrol-İş Sendikası Batman Şube Başkanı Veysel Kartal, TPAO’nun petrol üretiminde rekor seviyeye ulaştığı bir dönemde, petrol emekçilerinin haklı taleplerinin de yerine getirilmesinin gerektiğini ifade etti. Başkan Kartal; “TPAO’da 7-8 aylık süreçte yaşanan yönetimsel sorunlar, petrol emekçilerine negatif yansımış, çalışma barışını zedeler bir hal almıştır. Petrol üretiminde rekor seviyelere ulaştığı ve her geçen gün yapılan yeni keşiflere rağmen, süreç çalışanlar lehine olumlu ilerlemesi gerekirken, ne yazık ki olumsuzluklar yumağı halini almıştır. Sektörün, hatta çalışma hayatının çok gerisinde kalan ücretlerin düzeltilmesi, sendikamızın ve petrol emekçilerinin haklı talebi olmuştur” dedi.

“GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR”

Kartal, şöyle devam etti; “Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük nezdinde sorunların giderilmesi için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca artan iş yükü ve personel eksikliği kaynaklı emekçiler, daha fazla çalıştırılıyor. Bu fazla çalışma karşılığı, yapılan fazla mesailer ödenmiyor, kesintiye uğruyor, düzensiz ve eksik de yatırılıyor. Petrol üretiminde rekorların asli kahramanları, petrol emekçilerine reva görülen ücretlerin emsal kurumlar seviyesinin üzerine çıkarılması, moral motivasyonu olumsuz etkileyen mesai problemlerinin düzeltilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Umuyoruz ki bir an evvel çalışanlar lehine olumlu sonuçlar elde edilir. Aksi takdirde emekçilerin yaşadığı sorunlar iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere olumsuz sonuçlar doğurabilir.” 

Muhabir: RECEP AKIN