Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Kara, esnaflara ‘numarataj’ uyarısında bulundu. Ulusal Adres Veri tabanındaki bilgilerin güncellenmesi için esnafların belediyeye başvurması gerektiğini belirten Kara, şöyle devam etti: “5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre ülkemizde adres bileşenlerinin tanımı yapılarak ‘adres’e bir standart getirilmiştir. Numarataj çalışmaları Belediye ve Özel İdarelerce yeniden yapılmıştır. Vali ve kaymakamların başkanlığını yaptığı yürütme kurullarınca adres bilgileri ile T.C. Kimlik numaralarının eşleştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan bu çalışmalar tamamlanarak oluşturulan "Ulusal Adres Veri Tabanı", Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne 17.08.2007 tarihinde devredilmiştir. Sistem devreye girmiş olup, Özel İdare ve Belediyeler Ulusal Adres Veri Tabanı’nda güncellenmeleri yaparak, yapı ruhsatlarını bu sistemden üretmeye başlamışlardır. Ulusal Adres Veri Tabanındaki bilgiler Kimlik Paylaşım Sistemi ile kurumların paylaşımına açılmıştır. Buna göre Batman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğüne bağlı esnaf ve sanatkârlarımızın Batman Belediyesi numarataj bölümüne gidip numarataj belgelerini alıp, sicil müdürlüğümüze başvurmaları halinde ulusal adres veri tabanı güncellemesi yapılacaktır.”