İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2-Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
3- YÖK formatında Özgeçmiş,
4- Nüfus Cüzdanının ön yüz fotokopisi,
5- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)
6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri
7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri
9- ALES Belgesi
10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)
13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (E- Devlet üzerinden alınan belge)
ÖNEMLİ NOTLAR
1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili  mezuniyet bölümünden ALES' ten en az 70 puan almış olmak
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
4- Başvurular şahsen ya da posta ile kabul edilecektir.
Not: Ön Değerlendirme Sonucu, Sınav Giriş Yeri Ve Saati, Nihai Değerlendirme
Sonuçları Meslek Yüksekokulumuz Web Adresinde ( www.Kavram.Edu.Tr ) Yayınlanacaktır. Bu Duyuru Tebligat Niteliğinde Olup, Adaylara Ayrıca Tebligat Yapılmayacaktır
Başvuru ve Sınav Yeri: Oğuzlar Mahallesi 1251/2 Sokak No:8 Basmane / Konak İZMİR

SINAV TAKVİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN
İLK BAŞVURU TARİHİ 14.02.2024
SON BAŞVURU TARİHİ 28.02.2024
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 01.03.2024
SINAV GİRİŞ TARİHİ 04.03.2024
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 06.03.2024

SIRA
NO
PROGRAM KADRO
SAYISI
ÜNVAN ALES İLAN ÖZEL ŞARTI
1 Bankacılık ve Sigortacılık Programı 1 Öğr. Gör. 70 Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık, Aktüerya Bilimleri, İktisat veya İşletme lisans mezunu olup Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık ya da Aktüerya Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2 Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı 1 Öğr. Gör. 70 Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup herhangi bir alanda
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
3 Spor Yönetimi Programı 1 Öğr. Gör. 70 Spor Yöneticiliği alanında lisans mezunu olup, Spor Yönetim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İlgili alanda belgelendirmek şartıyla 1 yıl Yükseköğretim kurumlarında ders
vermiş olmak.
Muhabir: CEMAL GÜLER