İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre istihdam edilmek  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak üzere;  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ”da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince  “Yazılı  ve/veya  sözlü  sınav  yapılmaksızın,  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Muhabir: RECEP AKIN