İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  uyarınca  istihdam  edilmek  üzere 28.06.2007   tarih   ve    26566   sayılı    Resmî    Gazete’de    yayımlanan    “Sözleşmeli    Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Esaslar”  da  yer  alan  ek  2  inci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen ünvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Muhabir: RECEP AKIN