ÜÇ OTOMOBİL YANDI ÜÇ OTOMOBİL YANDI

Hak-İş, 1 Mayıs haftası kutlamaları kapsamında 1 Mayıs Bildirisini teşkilatı ve kamuoyu ile paylaştı. Hak-İş 1 Mayıs Bildirisinde, çalışma hayatı ve ülke gündemine ilişkin örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından, sendikal örgütlülüğün teşvik edilmesine, KİT’ler olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarındaki şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinden asgari ücretin arttırılması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesine kadar ayrıntılı taleplere yer verildi.
Bildiri çerçevesinde öncelikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu yıkımlar nedeniyle bölgedeki insanların mağduriyetlerine de dikkat çekildi.
Deprem bölgesindeki Hak-İş üyeler başta olmak üzere tüm vatandaşlara destek olmak için yardım çağrılarının yinelendiği açıklamada, “Hak-İş olarak depremzedelerin ve ülkemizin acılarını paylaşıyoruz. Hak-İş olarak, tüm yaşananlara rağmen umutla, yeniden ayağa kalkacağımıza ve mücadelemize devam edeceğimize inanıyoruz. Depremde ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine katılan 'HAK Arama Kurtarma Umut Timi' ekiplerimiz başta olmak üzere, emekçilerimize, madenci kardeşlerimize, AFAD Ekibine ve gönüllülerine, itfaiye erlerimize, polislerimize, askerlerimize, sağlıkçılarımıza, sizlere, tüm işçi kardeşlerimize, milletimize ve tüm Hak-İş teşkilatı mensuplarımıza gönülden teşekkür etmek istiyoruz. Ülkemizin birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacı olduğu bu zor zamanlarda ülkemizin geleceği ve istikrarı için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve emeğimizin geleceği için Hak-İş olarak sendikalarımız ve tüm teşkilatımızla omuz omuza mücadele veriyoruz” ifadelerine yer verildi.
Bildiride, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü çerçevesinde Hak-İş’in çalışma hayatındaki şu taleplerine yer verildi:
“Bütün çalışanları ve toplu sözleşme düzenini koruyacak, çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşamasına imkan tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz.
Milli gelirden, ekonomik büyümeden ve refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz.
İnsanı merkeze alan daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomi istiyoruz.
Bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz.
Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz.
Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz.
Vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesini talep ediyoruz.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz.
Aile yükümlülüklerini dikkate alan bir vergi sistemi istiyoruz.
Kapsam dışında kalan işçilerin kadroya alınabilmesine imkân sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasını, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş haklarının verilmesini istiyoruz.
Bütün kamu çalışanlarının Kamu Çerçeve Protokolü’ne dahil edildiği bir model talep ediyoruz.
6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alamayan belediye şirketlerinde çalışanların da kamu işçilerinin kapsamına da dahil edilmesini istiyoruz.
İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma hayatı talep ediyoruz.
Kayıt dışı istihdamın ve çocuk işçiliğinin önlenmesini, işsizlik oranlarının düşürülmesini istiyoruz.
4857 Sayılı İş Kanunun, işgücünün değişen şartlarına uygun iş güvencesi ve sendikalaşmayı güçlendirecek şekilde güncellenmesini istiyoruz.
Esnek çalışmanın, insana yakışır iş çerçevesinde ele alınmasını talep ediyoruz.
Kıdem tazminatının şarta bağlı olmaksızın uygulanmasını, kıdem tazminatına erişimin kolaylaştırılmasını ve güvence sağlanmasını talep ediyoruz.
Engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm kırılgan gruplar için güvenli ve erişilebilir şehirler talep ediyoruz.
Kadın, genç ve engellilerin istihdamının artırılmasını, işe giriş imkanlarının ve istihdamda kalıcılıklarının geliştirilmesini istiyoruz.
Kadına yönelik şiddet ve tacizin son bulmasını, çocuk istismarının ve çocuk işçiliğinin önlenmesini istiyoruz.
ILO’nun C190 sayılı sözleşmesinin ülkemiz tarafından onaylanmasını istiyoruz.
İşyerlerinde “Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi” önerimizin imzalanmasını ve uygulanmasını istiyoruz.
20 işkolunun tamamında Sektörel Sosyal Diyalog Komitelerinin kurulmasını talep ediyoruz.
Sosyal diyalog mekanizmalarının tam katılımcılık ilkesine uygun bir anlayışla yeniden yapılanmasını talep ediyoruz.
Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu ve Çalışma Meclisinin yeniden aktif bir şekilde toplanmasını talep ediyoruz.
Çalışma hayatının dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlayabilmesi için adil bir geçiş planının oluşturulmasını istiyoruz.
Ülkemize sığınan mülteci ve göçmen kardeşlerimiz için sürdürülebilir, uyum ve işbirliği çerçevesinde yeni politikalar oluşturulmasını istiyoruz.
Afetlere hazırlık, müdahale ve yeniden inşa konusunda politikalar oluşturulmasını istiyoruz.
Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı güvenli konutlar ve şehirler istiyoruz.
Zorlayıcı hallerde işsizlik ve kısa çalışma ödeneği imkanlarının kolaylaştırılmasını talep ediyoruz.
Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılarak, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep ediyoruz.” (İHA)