Hasta sevk koordinasyonunun düzenli yürümesi ve gereksiz sevklerin önlenebilmesi amacıyla, hastane başhekimleri tarafından sevk edilen hastaların gerekçeleri paylaşıldı. Farklı merkezlere yapılan sevklerin azaltılabilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve hızlı bir şekilde uygulanması konusunda kararlar alındı. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği toplantı salonunda yapılan toplantıda İlgili Başhekimler sevk bilgilerini içeren bir sunum gerçekleştirerek brifing verdi.

Editör: MÜZEYYEN ARSLAN