Çağ Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır.
Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

 

AKADEMİK
BİRİM
BÖLÜM/PROGRAM/
ANABİLİM DALI
KADRO
SAYISI
ÜNVAN ALES VE MERKEZİ
YABANCI DİL
ARANAN KOŞULLAR SINAV TAKVİMİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölümü 1 Arş.Gör. ALES 70
Yabancı Dil (İngilizce) 85
Finans veya bankacılık alanlarında en az tezli yüksek lisans öğrencisi veya mezunu olmak ya da işletme alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olup finans veya bankacılık alanlarında tez çalışması yapmış/yapıyor olmak. Duyuru Başlama Tarihi: 08.03.2024 Son Başvuru Tarihi: 22.03.2024
Ön Değerlendirme Tarihi: 26.03.2024 Sınav Giriş Tarihi: 29.03.2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 01.04.2024


İSTENEN BELGELER
1- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 1 adet fotoğraf
5-Adli sicil kaydı
6-Lisans/yüksek lisans /doktora diploması (diploma yurt dışından alınmış ise YÖK denklik belgesi, öğrenci ise öğrenci belgesi)
7-Lisans transkripti
8-ALES belgesi
9- Yabancı dil belgesi
Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN

Muhabir: RECEP AKIN