İSTİKLAL PARKI’NDA SONA DOĞRU İSTİKLAL PARKI’NDA SONA DOĞRU

Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri, danışman hocaları eşliğinde 2022 yılı 1. Dönemi TÜBİTAK 2209-A ‘Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ kapsamında hazırladıkları 2 proje, desteklenmeye hak kazandı. Dr. Öğretim üyesi Serhat Demirhan’ın danışmanlığını yaptığı ‘Kuyu Tamamlama İşlemlerinde Kullanılan G Tipi Çimentoların Sülfat Direncinin Nano Boyutlu Taneciklerle Artırılması’ projesi destek almaya hak kazandı. Yürütücülüğünü Şakir Çağlayan’ın yaptığı projede, Murat Adıyeman, Ahmet Okan ve Hüseyin Oran araştırmacı olarak görev yaptı. Destek görmeye hak kazanan ikinci proje ise ‘Batman Çayı Havzasının Açık Kaynaklı QGIS+QSWAT İle Modellenmesi’ oldu. Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Demirel’in yaptığı projenin yürütücülüğünü Mürsel Üçenak üstlenirken, Meryem Edis, Yusuf Kofan, Erkan Polat da projenin araştırmacıları olarak görev aldı. İki projenin TÜBİTAK’tan destek alması üniversite camiasında da sevinçle karşılandı.