Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığı  Merkez  teşkilatında  istihdam  edilmek  üzere,  375 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  ek  6  ncı  maddesine  dayanılarak  31.12.2008  tarih  ve 27097 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem  Birimlerinde  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  İstihdamına  İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca sözlü/uygulamalı yöntem ile 45 (kırkbeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: MEHMET REŞAT YİĞİZ