İstanbul Yeditepe Üniversitesine aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.


FAKÜLTE


BÖLÜMÜ

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI


NİTELİK

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Profesör

1

İngilizce Tıp lisans programlarında ders vermiş olmak.

Beyin-zihin ilişkileri ve nöropsikanaliz üzerine çalışmaları olup, psikoterapi dersi verebilecek ve süpervizyon yapabilecek yeterlilikte olmak.

İletişim Fakültesi

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü

Profesör

1

Pazarlama iletişimi alanında akademik çalışmaları bulunmak.

En az biri Q1 kategorisinde olmak üzere, Q1, Q2 ve Q3 kategorisindeki dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç, yayınlanmış iki adet makalesi bulunmak.

İletişim alanı ile ilgili en az iki adet TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak yer almak.

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ana
Bilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yurt dışında akademik çalışmalarda bulunmuş olmak tercih sebebi olacaktır.

FEBOPRAS (Fellow of the European Board Of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) ünvanına sahip olmak tercih sebebi olacaktır.

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ana
Bilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

İngilizce Tıp lisans programlarında ders vermiş olmak.

Temel mikrocerrahi sertifikası sahibi olmak tercih sebebi olacaktır.

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri
Fakültesi

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Veri Bilimi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Fizik alanlarında doktora derecesine sahip olması;

Siber güvenlik, Bilgi Güvenliği, Yapay Zeka ve Ayrık matematik konularında bir veya birkaçında lisans ya da lisansüstü ders verme şartı aranmaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:
İlan Tarihi            : 21.07.2023
Son Başvuru Tarihi : 04.08.2023

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Bilimsel yayınlarını,
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,
*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,
*Fotoğraflı özgeçmişlerini,
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,
*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,
*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren
4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)
BAŞVURU ADRESİ:
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 34755 Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 578 00 00