BATMAN ÇAYINA OSB YAPILMAMALI”
Batman Emek ve Demokrasi Platformu, Gülistan caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde, Batman Çayı kenarında yapılmak istenen OSB ile ilgili olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını TMMOB'dan İKK Sekreteri Mazlum Rohat Ekinci okudu. Sürecin STK’ların görüşünden uzak kararlarla ilerlediğini belirten Ekinci: “Kentteki yetkililerin kendi başlarına aldığı kararlar kamuoyu ile tartışılmadan alınmaması gerekmektedir. Kentin gelişimine katkı sunacak yatırımların doğru yerde yapılması hepimizin sorumluluğudur. Kentin tümünü ve geleceğini etkileyecek bu tarz kararlarda kamuoyunun ve STK’ların görüşleri son derece önemlidir. Kentin geleceğini etkileyen kararlar birkaç kişi tarafından alınacak kararlar değildir” dedi.

“ÇAY HAVZASI İMARA AÇILMAMALIYDI”
Ekinci, şöyle devam etti: “Batman Çayı havzasının imara açılarak burada yapılaşma yapılması son derece vahim sonuçlar doğuracaktır. Kent merkezinin içinden geçerek akan çayın OSB alanına açılması çevre felaketlerine neden olacaktır. OSB alanlarının yarattığı çevre kirlilikleri kamuoyu tarafından bilinmektedir. Batman çayında yapılacak Osb alanları da suyumuzun, toprağımızın ve havamızın kirletilmesine neden olacak ve şehirde yaşayan insanımızın geleceğini olumsuz etkileyecektir. Batman hava kirliliği bakımından son derece kötü bir durumdadır. Batman çayında yapılacak sanayi çalışmaları kentin hava kirliliğinin artmasına neden olacaktır. Göçmen kuşların geçiş güzergahına ev sahipliği yapan çayda yapılacak OSB alanları doğal yaşamı alanlarının yok olmasına neden olacaktır. Batman çayında yaşayan balıkların ve canlı organizmaların yaşam alanlarını korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekirken bu alanları tehlikeye atmak sorumsuzluktur. Batman çayında yaşayan canlıların yaşam alanlarına zarar verecek bu tarz yaklaşımlar son derece tehlikelidir.”

“SEL BASKINLARI OLABİLİR”
Açıklamanın devamında; “Batman Çayı kar sularının erimesi ve yağmur sularıyla debisi hızlı bir şekilde artan bir konuma sahiptir. Malabadi köprüsünden Dicle nehrine birleştiği noktaya kadar düzlük bir alanda akış göstermektedir. Bu durumdan kaynaklı taşan çay suları her yıl tarım arazilerine zarar vermekte ve mağduriyetler yaşanmaktadır. Geçen yıl yaşanan taşkında Kozluk yolunun bir bölümünün yıkılması ile birlikte bir insanımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Bu alanda yapılmak istenen OSB alanları teknik olarak yanlış olacağı ve karardan vazgeçilmemesi halinde sonraki yıllarda ciddi tehlikeler yaşanacağını belirtmek isteriz. Sel sularının can kayıplarının yaşanmasına ve ekonomik olarak ciddi zararlar verdiği kamuoyu tarafından bilinen bir gerçekliktir. OSB alanlarının en doğru yerde yapılması ve istihdamın doğru temelde şekillenmesi için kamuoyunun duyarlılık göstermesi gerekmektedir” denildi.

“KENTE VE DOĞAYA ZARAR
VERMEDEN KONUMLANDIRILMALI”
Ekinci, şöyle devam etti: “OSB alanları konumlandırılırken kente ve doğaya zarar vermeyecek şekilde en doğru yerde yapılmalıdır. Bu konuda itirazlarımız ne yazık ki yetkililer tarafından dikkate alınmamaktadır. Kentin geleceğini etkileyen kararlar kentteki kişi ve kurumlar ile STK’lardan bağımsız alınmamalıdır. Geleceğimizi etkileyecek bu yanlış karardan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha önemle belirtmek istiyoruz. Bu kent bizimdir ve sahip çıkmak hepimizin görevidir. Deprem gerçeği ve sel felaketleri coğrafyamızın gerçekliğini oluşturmaktadır. Bu gerçeklikleri göz ardı ederek rant alanları oluşturmak son derece tehlikeli ve yanlıştır. İstihdam ve gelişim alanlarının teknik olarak doğru yerlerde yapılması geleceğimiz açısından önemlidir.” 

Editör: RECEP AKIN