ÜNİVERSİTENİN PROJESİ
OLMADIĞINDAN DEVİR YAPILDI
Batman Üniversitesi’ne ait 700 dönümlük arazi, bir firmanın depolamalı güneş santrali projeleri için devredildi. Konuyla ilgili Batman Üniversitesi’nden basına açıklama yapıldı. Açıklamada; “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 25.01.2024 tarihli ve 148743 sayılı yazısı ile Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla hali hazırda boş ve kullanılmadığı anlaşılan Batman İli, Merkez İlçe, Ciğerlo Köyünde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 2052 ada 4 parsel numaralı ve 1.830.727,20 m² yüzölçümlü taşınmazın yapılması planlanan depolamalı güneş santrali projeleri için 700.000,00 m² lik kısmının Üniversitemize ait olan tahsisinin kaldırılması hususunda kurum görüşümüz talep edilmiştir. Söz konusu taşınmazın tahsisine ilişkin konu, Üniversitemizin 01.02.2024 tarih ve 04 sayılı toplantısının 5. Sırasında gündeme alınmıştır. Yönetim kurulunda bu konu görüşülmüş ve bahse konu alanda planlanan veya düşünülen bir proje olmadığından ve ilgili mevzuatı gereği tahsisin kaldırılabileceği yönündeki görüşün Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bildirilmesine ilişkin Üniversite Yönetim Kurulumuzun 01.02.2024 tarih ve 2024/04-05 sayılı kararıyla karara bağlanmıştır” denildi.

Ünv1-10

“MÜLKİYET HAZİNEYE AİT…”
Açıklamanın devamında şöyle denildi; “Bahse konu taşınmaz Üniversitemizin Batı Raman Yerleşkesinde rezerv alanlar (kısa vadede yapımı planlanan) ve üniversitemizin ağaçlandırdığı bölgelerin dışında olup taşlık ve engebeli bir yerdir. Mevcut kullanılan alanlar içinde de değildir. Üniversitemiz Batı Raman Yerleşkesinin tahsis edildiği günden bu güne kadar herhangi bir amaçla Üniversitemizce kullanılması planlanmamıştır. Anılan nedenlerden dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla Üniversitemize yaptığı talebe Yönetim Kurulumuzca olumlu görüş bildirilmiştir. Bilindiği üzere, mülkiyeti hazineye ait taşınmazlara ilişkin tüm takdir yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait olduğundan Üniversitemizin görüş bildirme dışında iş ve işlem yapma yetkisi bulunmamaktadır. Tahsisi kaldırılan taşınmazların hangi projelere ve kime tahsis edileceğine ilişkin yetki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünün takdirindedir.” 

Muhabir: NEZAHAT SÜMBÜL