T.C.BATMAN3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/552 Esas
Davacı Resul ÇETİN vekili tarafından davalılar Batman Akoba Köyü Muhtarlığı, Batman Maliye Hazinesi Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü aleyhine mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Batman İli, Merkez İlçesi, Akoba Köyünün 420 nolu parseli ve Batman Merkez Kocalar Köyünün 252 nolu parseli ile Batman Çayı sınırı arasında bulunan, yapı ölçü krokisinde B olarak harflendirilen toplam alanı 6611,57 m² olan dava konusu tapusuz taşınmazın Kadastro çalışmaları esnasında tescil dışı bırakıldığını bildirerek davacı Mehmet Şirin oğlu Resul ÇETİN'in tamamını adına tapuya kayıt ve tescilini talep ettiğinden dolayı bu taşınmazla ilgili üstün hak iddia edenlerin Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/552 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, TMK'nun 713. Maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02028352