T.C. BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2021/847 Esas 23/02/2024 Davacı DSİ tarafından Batman ili Beşiri ilçesi Kumgeçit köyü 101 ada 38 parsel sayılı taşınmaz için kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası açılmış olunduğu,Mahkememizde görülen davada davalılardan 734...16 TC kimlik nolu Aynur AĞAL, 734...42 TC kimlik nolu Ferhat AĞAL, 734...04 TC kimlik nolu Leyla AĞAL, 7346...942 TC kimlik nolu Lukman AĞAL, 734...36 TC kimlik nolu Yılmaz AĞAL'ın davacı vekilince bildirilen adreslerine tebligatlar iade dönüp tebliğ edilemediğinden, her türlü araştırmaya rağmen geçerli işe yarar tebligat adresleri tespit edilemediğinden bu kez ilanen tebliğine karar verildi.
Yargılamanın bırakıldığı 11/07/2024 tarihinde saat: 10:30'da davalılar Aynur Ağal, Ferhat Ağal, Leyla Ağal, Lukman Ağal, Yılmaz Ağal'ın mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmaları veya kendilerini usulüne uygun şekilde temsil ettirmesi; aksi halde HMK 'nın144. ve 186 maddeleri hükümleri gereğince yargılamalara ve tahkikatlara yokluğunda karar verileceği hususları ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No ILN01992642