T.C.
BATMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/694 Esas İLAN
Dava konusu Batman ili Merkez ilçesi, Yakıtlı Köyü (Zivialikan) tescil harici alan içerisinde, etrafında 28 parsel, 103 ada 29 parsel, 101 ada 15 parsel, 103 ada 35 parsel bulunan, ortasında TPAO tarafından yapılan petrol sondaj kuyusunun lokasyon alanı olan toplam alanı 34.919,31 m2'lik yerin davacı Mahmut GEZİCİ(T.C.: 43658039008) tarafından kendi adına tescili talep edildiğinden bu taşınmazla ilgili üstün hak iddia edenlerin Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/694 esas sayılı dosyasında ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/694 Esas nolu dosyasına müracaat etmeleri veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeleri aksi takdirde H.M.K'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, aksi takdirde dava ispatlanırsa taşınmazın davacı Mahmut GEZİCİ (T.C43658039008) adına tescil edileceği ilan olunur. 21/03/2024
#ilangovtr Basın No ILN02009323