Sivas Cumhuriyet Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası
Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.
Son Başvuru Tarihi : 18.05.2023 (Mesai Bitimi)


BİRİMİ


BÖLÜM

ANABİLİM DALI/ PROGRAM


UNVAN


AD


AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi


Klinik Bilimler Bölümü


Endodonti


Profesör


1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış olup, süper- okside su ve kök kanallarındaki biyofilm üzerine çalışmış
olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Protetik DişTedavisi


Doçent


1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış olup, biyouyumluluk üzerine çalışmış olmak.


Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri


Farmakognozi


Dr. Öğr. Üyesi


1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda doktora yapmış ve sitotoksik ve enzim inhibitörü etkinlikler üzerine
çalışmaları bulunmak.

Yükseköğretim Kurulundan vakıf üniversitelerine ücret uyarısı Yükseköğretim Kurulundan vakıf üniversitelerine ücret uyarısı


Eczacılık Fakültesi


Eczacılık Teknolojisi


Farmasötik BiyoteknolojiDoçent1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, doçentliğini Farmasötik Biyoteknoloji bilim alanından almış ve apoptoz ile antikanser üzerine çalışmaları
bulunmak.


Eczacılık Fakültesi


Temel Eczacılık Bilimleri


Farmasötik Mikrobiyoloji


Dr. Öğr. Üyesi


1

Yüksek lisans ve doktorasını Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yapmış olup, metisilin ve staphylococcus aureus
üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi


Felsefe


Felsefe Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi


1

İlgili alanda doktora yapmış olup,
çağdaş ahlak teorileri üzerine çalışmaları bulunmak.


Edebiyat Fakültesi


Psikoloji


Klinik Psikoloji


Dr. Öğr. Üyesi


1

Psikoloji bölümü lisans ve Klinik Psikoloji alanında lisansüstü eğitim mezunu olup, biyopsikososyal ve vaka
formülasyonu üzerine çalışmış olmak.


Eğitim Fakültesi


Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim


Profesör


1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim bilim alanından almış olup, akademik risk alma üzerine çalışmaları
bulunmak.


Eğitim Fakültesi


Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim


Doçent


1

Doçentliğini Eğitim Programları ve Öğretim bilim alanında almış olup, çokkültürlü eğitim ve eğitim ortamları
üzerine çalışmaları bulunmak.


Eğitim Fakültesi


Eğitim Bilimleri


Eğitim Yönetimi


Doçent


1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi bilim alanında almış olup, okul iklimi, okul kültürü ve okul
geliştirme üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim İş Eğitimi


Doçent


1

Doçentliğini Plastik Sanatlar bilim
alanında almış olup, sürdürülebilirlik üzerine çalışmaları bulunmak


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi


Fen Bilgisi Eğitimi


Profesör


1

Doktora ve doçentliğini ilgili bilim alanından almış olup, fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme üzerine
çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi


Kimya Eğitimi


Profesör


1

Doçentliğini Kimya Eğitimi bilim
alanında almış olup, mobil teknoloji üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi

Matematik Eğitimi


Doçent


1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış olup, diskalkuli üzerine çalışmaları
bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve
Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi


Doçent


1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış
olup, monogenic yarıgrup graflar üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi


Özel Eğitim

Özel Yetenekliler
Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi


1

Yüksek lisans ve doktorasını özel eğitim alanında yapmış olup, öğrenme güçlüğü
üzerine çalışmaları bulunmak.


Eğitim Fakültesi


Temel Eğitim


Okul ÖncesiEğitimi


Dr. Öğr. Üyesi


1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olup, örüntü, değerler eğitimi ve okul dışı öğrenme üzerine çalışmaları
bulunmak.


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi


Türkçe Eğitimi


Dr. Öğr. Üyesi


1

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup, Türkçe öğretiminde sözlü anlatılar
üzerine çalışmaları bulunmak.


Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi


Türkçe Eğitimi


Dr. Öğr. Üyesi


1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olup, Türk mitolojisi ve halk inançları
üzerine çalışmış olmak.

Fen Fakültesi


Biyoloji

Moleküler Biyoloji


Profesör


1

Arı ürünlerinin terapotik ve biyolojik aktiviteleri üzerine çalışmaları
bulunmak.

Fen Fakültesi


Matematik


Geometri


Doçent


1

Hiperbolik, de-Sitter uzaylar ve
altmanifoldlar geometrisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen
Fakültesi

Matematik

Uygulamalı
Matematik

Doçent

1

Graphlar ve Sturm Liouville operatörleri
üzerine çalışmaları bulunmak.


Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik


Profesör


1

Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanında almış olup, moleküler filogeni ve filocoğrafya
üzerine çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi


Ekonometri


Yöneylem Araştırma


Doçent


1

Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri bilim alanından almış olup, yaşam sürdürme analizleri üzerine çalışmaları
bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi


Finans ve Bankacılık


Sigortacılık ve Aktüerya


Doçent


1

Doçentliğini Bankacılık ve Sigortacılık bilim alanından almış olup, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik üzerine çalışmış
olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi


İktisat


İktisat Politikası


Doçent


1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, enerji ekonomisi ve politikaları üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi


İşletme


Muhasebe ve Finansman


Doçent


1

Doçentliğini Muhasebe bilim alanından almış olup, maliyet yapışkanlığı üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi


İşletme


Sayısal Yöntemler


Dr. Öğr. Üyesi


1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, tedarikçi seçiminde çok kriterli karar verme üzerine çalışmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi


İşletme


Yönetim ve Organizasyon


Dr. Öğr. Üyesi


1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olup, yeni kurumsal kuram üzerine çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri


Bilişim Teknolojileri


Profesör


1


Genetik algoritmalar ve gri modeller üzerine çalışmış olmak


İlahiyat Fakültesi


Felsefe ve Din BilimleriDin Eğitimi


Dr. Öğr. Üyesi1

İlahiyat Fakültesi veya dengi mezunu olup, yüksek lisans ve doktorasını ilgili alanda yapmış ve öğretmen adaylarının yeterlikleri, uzaktan eğitim ve ders
kitapları üzerine çalışmış olmak.

İlahiyat
Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

Tasavvuf

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.


İletişim Fakültesi


Gazetecilik


Genel Gazetecilik


Profesör


1

Doçentliğini Yakınçağ Tarihi bilim alanından almış olup, Türk dış politikası, modernleşme ve Türk basın
tarihi üzerine çalışmış olmak.


İletişim Fakültesi


Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Kişiler Arası İletişim


Profesör


1

Doçentliğini İletişim Çalışmaları bilim alanında almış olup, göstergebilim ve söylem analizi üzerine çalışmaları
bulunmak

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar
Donanımı

Profesör

1

İlgili alanda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği


Çevre Bilimleri


Profesör


1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış olup, afet yönetiminde atık ve dioksinler
üzerine çalışmış olmak.


Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği


Elektrik Makineleri


Doçent


1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanından almış olup, talep tahmin ve yıldırım aşırı
gerilimler üzerine çalışmış olmak.


Mühendislik Fakültesi


Harita Mühendisliği


Jeodezi


Dr. Öğr. Üyesi


1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Harita Mühendisliği alanında yapmış olup, jeodezik zaman seri analizleri
üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik
Fakültesi

İnşaat
Mühendisliği

Geoteknik

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Şev duyarlılığı, kaya mekaniği ve
tahkimat üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nanoteknoloji Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi


1

Doktorasını Nanoteknoloji ve Nanotıp ABD’nda yapmış olup, nanosensör ve
nanoplastikler üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik
Fakültesi

Nanoteknoloji
Mühendisliği

Nanoteknoloji
Mühendisliği

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Öğütme, tane şekil faktörü ve flotasyon
üzerine çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi


Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği


Profesör


1


Üreme ve cinsel sağlık üzerine çalışmaları bulunmak.

Sağlık Hizmetleri MYO

Sağlık Programları Bölümü


Çocuk Gelişimi


Doçent


1

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği bilim alanından almış olup, özel gereksinimli çocuklar
üzerine çalışmış olmak.

Suşehri
SağlıkYO

Hemşirelik

Hemşirelik

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış
olmak.


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Genel Cerrahi


Dr. Öğr. Üyesi


1

Böbrek yetmezliğinde diltiazem enalapril ve E vitamininin böbrek fonksiyonları üzerine etkisi üzerine
çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz
Hastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış
olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz
Hastalıkları

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını ilgili alandan almış olmak.


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıklarıve Doğum


Dr. Öğr. Üyesi


1

Intrauterin gelişme geriliği olan gebeliklerde apoptotic markırların değerlendirilmesi üzerine çalışmış
olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kalp ve Damar
Cerrahisi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını ilgili alandan almış olmak.


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji


Doçent


1

Ortopedik cerrahi yapılan hastalarda izokinetik ve yürüme analizi üzerine
çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Plastik Cerrahi

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını ilgili alandan almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını ilgili alandan almış olmak.


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri


Aile Hekimliği


Doçent


1

Ailevi akdeniz ateşinde subklinik
ateroskleroz ve oksi LDL üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı
veHastalıkları

Doçent

1

Doçentliğini ilgili bilim alanından almış
olmak.


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları (Nefroloji)

Dr. Öğr. Üyesi


1

Pediatrik Nefroloji yan dal uzmanı olmak.


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi


1

Çocuk psikiyatrisinde epilepsi, sosyal
destek ve bilişsel çarpıtmalar konuları üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Enfeksiyon
Hastalıkları

Dr. Öğr.
Üyesi

1

HIV ve Covid 19 üzerine çalışmaları
olmak.


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon


Doçent


1

Santral sensitizasyon ile ilişkili elektrofizyolojik üzerine çalışmış
olmak..

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Uzmanlığını ilgili alandan almış olmak.


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri


Fizyoloji


Doçent


1

Tıp Fakültesi mezunu olup, deneysel epilepsi modelleri üzerine çalışmış
olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Tıbbi
Mikrobiyoloji

Profesör

1

Mikrobiyal biyofilmler üzerine
çalışmaları bulunmak.


Tıp Fakültesi


Temel Tıp Bilimleri


Tıbbi Mikrobiyoloji


Doçent


1

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji bilim alanından almış olup, antimikrobiyal sinerji ve biyofilm üzerine çalışmış
olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Veterinerlik Patolojisi


Profesör


1

Veteriner Fakültesi mezunu olup,
hayvanlarda kuduz hastalığı konusunda çalışmaları olmak.